Een praktische invulling voor werkplekpleren

 

Opdrachtgever(s) Distilleerderij
Tijdspad Januari 2012
Subsidieregeling MKB Excelleren.nu

 

Een middelgrote destilleerderij worstelde met het inwerken van nieuwe operators. De SOL heeft een workshop verzorgd waarin het onderwerp ‘werkplekleren’ centraal stond. Door in gesprek te gaan met teamleiders en operators, is nu in samenwerking met de betrokken mensen een effectieve praktische en gedragen inwerkmethode gemaakt. De medewerkers zijn nu beter in staat om nieuwe medewerkers op te leiden, waardoor zij sneller de juiste kennis en vaardigheden verwerven.

 

Meer weten? Neem dan contact op met de Sol.