Voorkomen jeugdwerkloosheid in de levensmiddelenindustrie 

 

Opdrachtgever(s) VNG, FNLI, diverse bedrijven
Tijdspad 2010-2012
Subsidieregeling ESF Actie J2 

 

De levensmiddelenindustrie kampt met een gebrek aan instroom van jongeren in de industrie. Tegelijkertijd laten de statistieken ook zien dat de jeugdwerkloosheid stijgt. De Nederlandse overheid bood O&O fondsen de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien om de jeugdwerkloosheid te bestrijden midden de subsidieregeling ESF Actie J2.  

Creëren van werkplekken in de levensmiddelenindustrie

Met de VNG en het UWV is in 2010 een convenant afgesloten waarin de ambitie en inspanningen om jongeren een betere plaats op de arbeidsmarkt te geven is uitgesproken en extra instroom van personeel in de levensmiddelenindustrie is uitgesproken. 

De SOL heeft voor initiatieven die gericht waren op het creëren van werkplekken voor jongeren financieel ondersteund. Uiteindelijk is er subsidie verleend voor 222 jongeren die daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt hebben. 

Imago

Naast het creëren van werkplekken is er ook extra aandacht besteed aan het imago van de levensmiddelenindustrie bij jongeren. Met behulp van de subsidie is de imagocampagne 'Hoe maak je het?' van de FNLI ondersteund. Deze campagne bestaat uit een website waarop jongeren een kijkje in de keuken van de levensmiddelenindustrie krijgen via filmpjes, meer te weten komen over beroepen in de levensmiddelenindustrie en informatie over opleidingen. 

Behalve deze imagocampagne is er ook middels crowdsourcing onderzocht hoe jongeren denken over werken in de levensmiddelenindustrie. Nieuwsgierig naar het resultaat? Bekijk de film hier.

Projectmanagement

De SOL heeft - naast de crowdsourcing activiteiten - het projectmanagement van de subsidie verzorgd: het samenbrengen en de begeleiding van de verschillende partijen, het verzorgen van de aanvraag en einddeclaratie, het monitoren van de activiteiten en het samenstellen van de subsidieadministratie. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Sol.