ESF facts

 

Tijdspad 2007 -2013
Subsidieregeling ESF Actie D

 

De SOL is erkend aanvrager van ESF subsidie voor de levensmiddelenindustrie. In de periode van 2007 tot 2013 heeft de SOL Actie D aangevraagd voor haar bedrijven: subsidie voor scholing van werkenden. Dit heeft het volgende opgeleverd:

 

110 bedrijven hebben gebruik kunnen maken van deze subsidiegelden

---

31.298 medewerkers zijn geschoold met behulp van ESF

---

Circa € 16.000.000 aan subsidie is er aan de levensmiddelenindustrie uitgekeerd

 

Meer weten over ESF mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met de Sol.