Ontwikkeling van een opleiding op maat

 

Opdrachtgever(s) Banketbakkerij & AOC
Tijdspad 2008 - 2011
Subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf

 

Een banketbakkerij liep al jaren tegen het probleem aan dat ‘standaard’ BBL trajecten als ‘assistent medewerker voedingsindustrie’ en ‘operator voedingsindustrie’ qua inhoud niet voldoende aansloten bij de praktijk van het bedrijf. Gezien de kleine omvang van het bedrijf was het niet financieel haalbaar om een maatwerk opleiding te ontwikkelen en/of aansluiting te zoeken bij andere bedrijven.

Als uitwerking op de CAO afspraak rondom scholing in de zoetwaren werd een nieuwe scholingsaanpak ontwikkeld: ‘Lekker leren en slim werken’ oftewel www.zoetwaren-online.nl. Op deze website is vakkennis uit de zoetwarenindustrie vastgelegd.

Maatwerkopleiding

Ondersteund door de subsidieregeling 'Beroepsonderwijs in bedrijf' kon de banketbakkerij samen met een AOC een maatwerkopleiding ontwikkelen die optimaal aansloot bij de praktijk van alle dag. 

Zoetwaren-online bood de banketbakkerij de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een op maat gemaakt scholingstraject aan te bieden aan de medewerkers. In samenwerking met een AOC is dit maatwerktraject samengesteld en door het AOC uitgevoerd.

Scholing op de agenda  

Het resultaat voor het bedrijf was dat een groot aantal deelnemers een diploma hebben behaald op MBO 2 niveau, scholing weer op de agenda van het bedrijf kwam te staan en de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers werd vergroot.

Voor het AOC resulteerde dit project in handvaten voor betere afstemming van opleidingen op de praktijk in de levensmiddelenindustrie en vernieuwing van onderwijsvormen.

Projectmanagement

De SOL heeft het projectmanagement van de subsidie verzorgd: begeleiding van de verschillende partijen, verzorgen van de aanvraag en einddeclaratie en het samenstellen van de subsidieadministratie. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Sol.