Praktijkleren

Subsidieverstrekker  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Openstelling  Open
Subsidie  Maximaal € 2.700,- per BBL-medewerker
Doel subsidie  Werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te  bieden
Doelgroep  Bedrijven 

Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Per BBL-medewerker kunt u maximaal € 2.700 subsidie ontvangen.

Om deze subsidie te kunnen ontvangen dient u als bedrijf aan te tonen dat u recht heeft op deze subsidie. Deze bewijslasten moeten tot 5 jaar na uitkering beschikbaar zijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO kan namelijk, met terugwerkende kracht, deze bewijslast opvragen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste bewijslast indient en om ervoor te zorgen dat deze 5 jaar bewaard blijft heeft de SOL een online portal ontwikkeld. Op www.sol-praktijkleren.nl kunt u op een eenvoudige manier alle benodigde documenten uploaden. Alle documenten worden vervolgens door ons gecontroleerd op correctheid en volledigheid en zullen door ons tijdig worden ingediend bij de RVO. De SOL houdt bij of uw administratie compleet is en zal contact opnemen wanneer er een aanvulling nodig is.  

Kortom,  wat zijn de voordelen om Praktijkleren aan te vragen via de SOL:

- meer zekerheid op correctheid en volledigheid;
- de bewaarplicht van 5 jaar is gegarandeerd;
- tijdigheid van indienen.

Voor maar €180,- per aangevraagd dossier op basis van no-cure-no-pay, weet u zeker dat de aangevraagde dossiers compleet en correct zijn ingediend en hoeft u zich geen zorgen te maken wanneer de RVO om extra informatie vraagt. Alle gegevens worden immers gedurende het wettelijk verplichte termijn bewaard.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening kunt u per mail contact opnemen met Sanneke van de Castel: s.vd.castel@sol-online.nl of telefonisch contact opnemen:
0318 648 750