Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Subsidieverstrekker   Nederlandse overheid
Openstelling  Gesloten
Subsidie  50% van de totale projectkosten 
Contactpersoon SOL  Jurjen Terpstra
Doel subsidie  Verbeteren duurzame werkgelegenheid
Doelgroep  Bedrijven en samenwerkingsverbanden

De subsidieregeling 'cofinanciering sectorplannen' ondersteunt uw activiteiten als bedrijf of samenwerkingsverband wanneer het om duurzame inzetbaarheid en instroom van vakkrachten gaat.

Er zijn legio mogelijkheden: scholing, advies rondom vitaliteit en arbeidsmobiliteit, inspanningen om jongeren te werven.

Aanvragen

De aandragtijdvak is inmiddels gesloten. Er kunnen geen nieuwe aanvragen ingediend worden.

Webportal

Voor het Sectorplan heeft SOL een webportal beschikbaar gesteld, waar deelnemende bedrijven hun administraties kunnen uploaden. Klik hier voor de webportal. 

Downloads

Leidraad administratie

Menukaart met subsidiabele maatregelen

Verklaring opleidingsinstelling deelname BBL opleiding

Sluitende urenadministratie

Verklaring van geen inkomsten

Benchmarkt

Parafenlijst

Gunningsmatrix

Presentielijst

Instructie maken tussenrapportage sectorplan op www.sol-sectorplan.nl 

Format inhoudelijke tussenrapportage

Handleiding projectadministratie deel 1

Informatieflyer sectorplan