ESF subsidie Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden 

Op 19 oktober 2015 start een nieuwe ESF subsidie. Deze subsidie is gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers met als doel oblijvende arbeidsparticipatie te realiseren.  Dit kan o.a. door het bevorderen van een leercultuur binnen de organisatie en het stimuleren van in- en externe mobiliteit. 

Met de subsidie kunt u als organisatie een externe adviseur inhuren die u voorziet van een advies met implementatieparagraaf, dan wel u begeleidt bij de implementatie van een advies op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Het project dient een bijdrage te leveren aan ‘het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van werknemers. Van indiensttreding t/m pensionering’.

Thema’s of activiteiten die centraal staan in deze subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten met een maximum van € 10.000,- . Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 6.000,-. Het uurtarief van de externe adviseur is gemaximeerd op € 100,- excl. BTW. BTW is niet subsidiabel.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met de SOL

Zie voor meer informatie de uitgewerkte voorbeelden