Administratieve ondersteuning subsidieprojecten

Zonder projectadministratie geen subsidie

Tijdrovend, complex en te veel moeite. Zomaar een aantal kreten die wij vaak horen als het om projectadministratie gaat. Subsidies worden echter alleen verstrekt nadat is gebleken dat de projectadministratie volledig en juist is. Het belang van de projectadministratie is dus groot. 

Geef uw werk uit handen

De SOL kan voor u deze projectadministratie verzorgen. Subsidieprojecten kennen drie fasen: aanvraag, uitvoering en afronding. De SOL kan u in iedere fase van dienst zijn. Wanneer u ervoor kiest om de projectadministratie door de SOL te laten verzorgen kan de SOL in de aanvraagperiode de voor u de aanvraag opstellen. Ook in de uitvoeringsfase staan wij u bij. Wij richten voor u de projectadministratie in, verzamelen de benodigde administratieve gegeven en verzorgen de publiciteit. In de afrondende fase staat de einddeclaratie centraal. De SOL zorgt er in deze fase voor dat de administratie integraal wordt gecontroleerd, onvolkomenheden worden hersteld en de einddeclaratie wordt opgesteld.

Wilt u meer tijd kunnen besteden aan uw reguliere werkzaamheden en tegelijkertijd een projectadministratie die volledig en juist is? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.