Aanvragen en managen van subsidieprojecten

Erkend aanvrager ESF
De SOL is door de overheid erkend als aanvrager van ESF subsidie voor de sector. Vanaf 1995 vraagt de SOL uit het Europees Sociaal Fonds subsidie voor bedrijven aan. Subsidies uit het Europees Sociaal Fonds zijn o.a. bedoeld om werknemers en werkzoekenden beter toe te rusten, waardoor zij zich makkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Projectmanagement

De SOL draagt zorg voor:

Bedrijfsbijdrage

Omdat de levensmiddelenindustrie geen (bedrijfstakbrede) collectieve loonsomheffing voor scholing kent, dienen alle kosten die de SOL maakt te worden doorberekend. Voor zover mogelijk maakt de SOL gebruik van subsidie- en stimuleringsregelingen om de bijdrage die u aan de SOL betaalt zo laag mogelijk te houden. De SOL hanteert in haar dienstverlening drie service level niveaus, waarbij de administratieve last van bedrijven in oplopende mate door de SOL uit handen wordt genomen. Het basis niveau geldt voor elke gebruiker. Het daaraan gerelateerde bedrag (bedrijfsbijdrage) wordt aangewend om de kosten van de SOL op uitvoerend niveau te dekken.