Links

Brancheorganisaties

 

Centrale Organisatie voor de Vleessector

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) behartigt de collectieve belangen van werkgevers en enkele werkgeversorganisaties in de Nederlandse vleessector. 

 

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen behartigt de belangen van werkenden en niet-werkenden op het gebied van arbeid en inkomen in o.a. het vervoer, de industrie, de voeding en de facilitaire dienstverlening. 

 

FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie van bedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse levensmiddelenindustrie (food en non-food).

 

FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten is de grootste vakbond in de marktsector. Deze vakbond behartigd de belangen van haar leden op het gebied van werk en inkomen. 

 

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)

De FWS zet zich in om om kennis en inzicht over de frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie te vergroten. Daarnaast verstrekt zij aan haar leden advies en informatie en waar nodig bemiddelings- en bijstandsmogelijkheden.

 

Nederlandse Brouwers

De Nederlandse Brouwers behartigt de belangen van 99,9% van de biermarkt in het politieke domein, richting belangenorganisaties en publiek. Dit met het doel om brouwers in Nederland vrij, kostenefficiënt en verantwoord bier te laten produceren en verkopen in binnen- en buitenland.

 

Nevedi

Nevedi behartigt de belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. De sector bestaat uit fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en van leveranciers van vochtrijke diervoeders (bijproducten van de levensmiddelenindustrie).

        

VAVI

De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie, VAVI, behartigt de belangen van acht ondernemingen in Nederland op terrein van de (Europese) levensmiddelenwetgeving, verpakkingen en voedselveiligheid.

 

VIGEF

De VIGEF is de belangenorganisatie van de grondstoffenleveranciers en producenten van verwerkte groenten, fruit en champignons. De producenten van de bij de VIGEF aangesloten ondernemingen zijn goed voor meer dan 20% van de Nederlandse consumptie van groenten en fruit.

     

 

Regionale initiatieven en netwerkorganisaties

 

  

Talent4Food

Alles over leren en werken in de voedingsmiddelenbranche in de regio Twente. 

 

FoodConnectionPoint

Centraal aanspreekpunt voor ondernemers, onderwijs en overheid. Omvat Foodregio Midden Brabant, Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant.

     
 

Food Valley NL

Innovatiemotor om het Nederlandse Agrifood cluster te versterken.

 

Innofood

Samenwerkingsverband om de voedingsmiddelenindustrie in Twente te versterken. Organiseert werkgroepen, themabijeenkomsten zoals o.a. HRM en opleiden, en verzorgt de uitgave Foodnieuws.

 

Young Food Management

Netwerk voor jonge managers in de levensmiddelenindustrie. Doel van het netwerk is om kennisoverdracht en het delen van ervaringen en ideeën met andere leeftijdsgenoten te delen. 

 

First in Food

Zaanse V&G-bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en gemeente Zaanstad gaan met ondersteuning van Kamer van Koophandel en Syntens samenwerken op het gebied van kennis&innovatie, onderwijs, dienstverlening en imago.

 

Ler(n)ende Euregio

De Ler(n)ende Euregio is een samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de regio Euregio Rijn-Waal. Deze organisatie maakt werk van grensoverschrijdend leren.

 

 Overheid

 

Agentschap NL

Agentschap NL biedt diensten aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. Bijvoorbeeld subsidies, kennis en het vinden van partners. Agentschap NL biedt die diensten aan namens de rijksoverheid.

 

Agentschap SZW

Het Agentschap SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF), maar ook enkele nationale regelingen. 

 

Investeringsmaatschappijen

   

LIOF

LIOF ondersteunt bedrijven in Limburg op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

 

Oost NV

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren in Oost-Nederland. Oost NV begeleidt internationale ondernemers naar Gelderland en Overijssel, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur.

 

 NOM

De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland en richt zich op drie kerntaken via de afdelingen NOM Finance, NOM Ontwikkeling & Innovatie en NOM Foreign Direct Investment.