Projectmanagement Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivel

 

Opdrachtgever(s) Productschap Zuivel
Tijdspad 2010-2013

 

De zuivelindustrie investeert extra in de beschikbaarheid en inzetbaarheid van huidige en toekomstige werknemers en in het behoud van essentiële (MBO) zuivelvakkennis. De SOL ondersteunt de sector bij de vormgeving van haar plannen. Van 2010 tot 2013 is de SOL, in opdracht van het Productschap Zuivel, projectvoerder voor het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. Onder de vlag van dit programma worden een drietal projecten uitgevoerd, die mede worden gefinancierd door het Ministerie van EL&I. Samen met partners uit het zuivelbedrijfsleven, het onderwijs- en opleidingenveld en partners uit de wereld van werkzoekenden en reïntegratie, wordt gewerkt aan de versterking van de concurrentiekracht van de zuivelindustrie.

Naast het projectmanagement heeft de SOL ook het deelproject 'Zij-instroom' uitgevoerd. In dit project werd gewerkt aan het creëren van een aantal nieuwe, creatieve wegen om de komende jaren zij-instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Hier leest u meer daarover. 


Wilt u in uw branche ook aan de slag met bovenstaande thema’s? Neem dan contact op met de Sol.