Duurzame inzetbaarheid: een standpunt vanuit de OR


Opdrachtgever(s) Drankenfabrikant
Tijdspad Mei 2011

  

Op de agenda van de OR (ondernemingsraad) van een drankenfabrikant stond het thema 'duurzame inzetbaarheid'. Het werk in de fabriek is fysiek van aard en een steeds grotere groep oudere medewerkers vindt het lastig om fit en vitaal te blijven. De OR wilde de directie daarom een actieplan presenteren.

De SOL heeft tijdens een OR-dag een workshop gegeven waarin voorlichting gegeven werd over het thema duurzame inzetbaarheid en de verschillende aspecten daarvan. Tijdens de workshop zijn de OR-leden aan de slag gegaan met deze aspecten en hebben geinventariseerd waar verbeterpunten liggen. Deze zijn uiteindelijk verwerkt in een actieplan wat gepresenteerd is aan de directie. 

Meer weten? Neem dan contact op met de Sol.