Versterken leercultuur

U bent een actieve ondernemer die slagvaardig aan de weg timmert. U probeert de ontwikkelingen in uw branche nauwgezet te volgen. Het is daarbij van belang dat ook uw medewerkers over de laatste kennis en trends op de hoogte zijn.

Maar hoe doet u dat? Hoe zorgt u dat uw personeel breed inzetbaar is, over de actuele kennis beschikt en vernieuwende oplossingen kan bedenken voor problemen zodat u altijd een paar stappen vooruit loopt? Hoe zorgt u dat leren vast onderdeel is van het werkproces en u het beste uit uw mensen haalt? En bovenal hoe zorgt u dat de investeringen in kennisontwikkeling verantwoord zijn?


Veel leerkansen liggen vaak op de werkvloer. De kunst is om deze momenten te verzilveren. Waar liggen deze kansen? Samen met u maken we een inventarisatie, brengen we kansen in kaart, reiken u een geschikt recept aan en helpen we u op weg om het beste uit uw mensen te halen! Interesse? Neem contact op met de SOL voor meer informatie.