Scroll Top

Samenwerking

Wij geloven in de kracht van landelijke en regionale samenwerking.

Samen staan we sterker

Door slimme samenwerking ondersteunt SOL landelijke en regionale initiatieven die mensen en organisaties vaardig, wendbaar en vitaal houden.

In het onderstaande overzicht staan voorbeelden van onze samenwerkingen en partners.

Ziet u een mogelijkheid tot samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Mobiliteitsnetwerk
Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland
Een netwerk van bedrijven

Dit is een netwerk van bedrijven in Noord-Nederland die  nieuwe wegen bewandelen voor het organiseren van zij-instroom, uitwisselen van medewerkers, matchen van vacatures en het uitwisselen van kennis- en ervaring. Dit om aan hun personeelsbehoeften te voldoen

fia
Food Innovation Academy
Een kennis- en innovatiecentrum

FIA is het kennis- en innovatiecentrum van de voedingsmiddelensector in de regio Rijnmond. Het is een scholings- en praktijkplek waar jongeren worden opgeleid voor een carrière in de foodsector. En waar mbo- en hbo-studenten samen onderzoek doen voor bedrijven.

bakery-sweets-center
Bakery Sweets Center
Vereniging van bedrijven uit de bakkerij- en zoetwaren industrie

De Bakery Sweets Center is de vereniging van bedrijven uit de bakkerij- en zoetwarenbranche, Van Hall Larenstein, MBO Life Sciences, Friesland College, Nordwin en overheden in de regio Noord-Nederland. We werken samen in het opleiden van medewerkers en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

praktijkcentrum
PCPT
Een coöperatie van bedrijven

PCPT is een coöperatie van bedrijven uit de proces- en levensmiddelenindustrie, ROC van Twente en het Zone College in de regio Oost-Nederland. Het is gericht op het werven en opleiden van operators.

fan
FAN
Bedrijvenvereniging op de Noord-Veluwe

Vereniging van foodproductiebedrijven, foodlogistieke bedrijven en technische bedrijven. Werken samen om studenten te werven en op te leiden tot operator, monteur, logistiek medewerker en chauffeur.

Ontwerp zonder titel (14)
Zuivelacademie
De digitale kennis- en leeromgeving

Zuivelacademie is de digitale kennis- en leeromgeving voor lerenden in de Nederlandse zuivelindustrie en het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met Zuivel Opleidingen Nederland (ZON) beheert de SOL dit initiatief.

Ontwerp zonder titel (13)
CIV Groen
Centrum voor innovatief vakmanschap

CIV Groen is de stichting voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing.

3
Delta AgriFood Business
Innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs

Het DAB, Delta Agrifood Business, is een open innovatie- en expertisecentrum van bedrijfsleven en onderwijs. Een broedplaats die kennis verzamelt en deelt over Agrifood. DAB focust zich op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling en duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen.

5
Agrofoodcluster
Samenwerkingsverband

Het Agrofoodcluster is een stichting die voor en door ondernemers is opgericht. Hierdoor weten we wat belangrijk is, zijn we echte aanpakkers, verbonden met elkaar en werken we praktijk gericht. Samen met onze stakeholders spelen we in op de actualiteit binnen de sector en werken we aan thema’s die voor al onze stakeholders van belang zijn.

6
Sectortafel Agri & Food
Sectortafel

Sectortafel Agri & Food is een onderdeel van ‘Upgrade Jezelf!’ Regio Zwolle en houdt zich bezig met Human Capital gerelateerde vraagstukken binnen de AgriFood arbeidsmarkt.

2
Food Tech Brainport
Samenwerkingsverband

Met ons netwerk van technology providers, voedselverwerkende bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen gaan we samen voor een toekomstbestendige voedingsindustrie. We verbinden de voedselverwerkende industrie aan innovatieve technologieën, talent, onderzoek, en kapitaal.

7
ICT Campus Regio Foodvalley
ICT Campus

ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Dit om hen met elkaar te verbinden, versterken en inspireren. ICT Campus geeft een extra impuls aan kennisuitwisseling en –ontwikkeling op het gebied van ICT. Deze partijen werken in de regio Foodvalley samen aan innovaties op het gebied van Food, Health en Tech.

8
Noordoost Brabant Werkt
Samenwerkingsverband

Noordoost Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

9
FoodDelta Zeeland
Samenwerkingsverband

De Zeeuwse foodsector werkt aan de toekomst. Dit doen we samen onder de naam FoodDelta Zeeland. De hele foodketen van uitgangsmaterialen, teelt & houderij, ontwerp & verwerking, retail & horeca en alle bijbehorende dienstverlening kunt u in Zeeland vinden.

13
AgriFood Capital
Samenwerkingsverband

In Noordoost-Brabant geeft AgriFood Capital vorm aan de voedselketens van vandaag en morgen: van boer tot bord. In slimme systemen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.

 

iconen fit partners (4)
Stichting Bakkracht
Stichting

Stichting Bakkracht ontwikkelt visie op en beleid voor opleiden en ontwikkelen in de bakkerijbranche, zorgt ervoor dat het beleid wordt gerealiseerd en stimuleert, coördineert en regisseert de uitvoering van het beleid.

ssfb logo
Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf
Stichting

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ondersteunt bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen. Hierbij kijkt het SFB naar alles dat met de arbeidsmarkt te maken heeft: werk, opleiding, ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid en veiligheid.

Groenpact
Groenpact
Samenwerkingsverband
Groenpact is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid om uitdagingen rond klimaat, natuur en water aan te pakken. Meer dan 80 partijen werken samen aan oplossingen via de groene onderwijskolom (vmbo, mbo, hbo en universiteit) en praktijkgericht onderzoek. Het doel is bij te dragen aan een duurzame, groene toekomst.

 

Ontwerp zonder titel (14)
Samenwerkende O&O
Samenwerkingsverband van O&O Organisaties

Samenwerkende O&O is een sector overstijgend samenwerkingsverband tussen verschillende O&O organisaties. De deelnemende O&O organisaties hebben ieder hun eigen sectorale expertise, maar werken samen waar mogelijk. Het gaat hierbij om het vergroten van de kansen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij in een tijd van grote veranderingen op de arbeidsmarkt.

Mis niets

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de food- en feedindustrie via onze nieuwsbrief.