Scroll Top

Over ons

SOL is een erkend Opleidings- & Ontwikkelingsfonds.

Ons verhaal

Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) is het erkende Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de levensmiddelenindustrie. SOL ondersteunt bedrijven en branches. Dit doet zij door regionale samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheden te initiëren, door kennisuitwisseling te organiseren, door projecten te initiëren en door advisering.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

SOL

SOL is een onafhankelijke adviesorganisatie. De organisatie wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

SOL is door de Nederlandse Overheid en de Europese Commissie erkend als O&O-fonds. Hierdoor kan SOL voor de bedrijfstak, afzonderlijke branches of bedrijven subsidieaanvragen indienen en optreden als publiekrechtelijke co-financier in het kader van subsidieregelingen die gericht zijn op beroepsonderwijs, scholing en arbeidsmarkt.

SOL kent geen winstdoelstelling. Eventuele meeropbrengsten worden door SOL ingezet ten gunste van de levensmiddelenindustrie.

SOL richt zich op:

1. Visieontwikkeling op het gebied van human capital.

2. Het faciliteren en verbinden van bedrijven. We helpen bij het vertalen van jouw visie naar je eigen organisatie. Dit doen we door (regionale) samenwerking, bedrijfscoaching en kennisuitwisseling en financiering en met behulp van instrumenten.

3. Op de werkvloer aan de slag gaan met teams, medewerkers en leidinggevenden om hun vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid te verbeteren.

Onze aanpak

Voor food- en feedbedrijven is het belangrijk zich continu te blijven verbeteren om een marktpositie te behouden. Bedrijven in de food en feed innoveren en investeren in technologie en human capital. SOL ondersteunt bedrijven en branches hierbij.

SOL kent de sector en brengt oplossingen tot op de werkvloer. Tegenwoordig is duurzaam investeren in de vooruitgang van een bedrijf en haar medewerkers belangrijker dan ooit. SOL kent daarbij als geen ander de weg naar subsidiegelden.

Door slimme samenwerking ondersteunt SOL bedrijven en medewerkers in de food- en feedindustrie bij de ontwikkeling van hun vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid.

Kernwaarden

SOL werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Samenwerking: met bedrijven en branches werken aan een gezamenlijk resultaat.
  • Deskundigheid: een team met kennis op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, duurzame inzetbaarheid, innovatie, subsidies en financiering.
  • Creativiteit: gericht op oorspronkelijke en nieuwe oplossingen en werkwijzen.
  • Ondernemerschap: actief op zoek naar kansen en oplossingen voor de levensmiddelenindustrie.
  • Betrouwbaarheid: sinds 1989 betrokken partner van de levensmiddelenindustrie.
  • Inspiratie: aanjager en initiator van samenwerking, oplossingen en acties.

Ons bestuur

Wecreate Consulting
Murk Boerstra

Adjunct-directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).

Wecreate Consulting
Kees Lommers

Consultant bij Kuiper en van de Kieft Organisatieadviseurs. Namens het CNV.

Wecreate Consulting
Ron Vos

Bestuurder bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

Jan Helms SOL website
Jan Helms

Manager Rewards & Employee Relations bij FrieslandCampina. Namens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Wecreate Consulting
Marco Bijl

Onafhankelijk voorzitter van het bestuur van SOL.

20220322_profielfoto sjoerd jellema
Sjoerd Jellema

Directeur van Bakkerij Faber en Bakkerij Smithuis. Namens de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB).

b IMG_2739
Richard Martinus

HR Directeur bij Perfetti van Melle. Namens de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten (VBZ).