Stichting Opleidings- en ontwikkelngsfonds Levensmiddelenindustrie - SOL

SOL, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de levensmiddelenindustrie, helpt bedrijven & branches in de levensmiddelenindustrie om hun prestaties te verbeteren en hun concurrentiekracht te versterken. Zij doet dat aan de kant van het sociaal en menselijk kapitaal (human capital).

SOL is een onafhankelijke adviesorganisatie bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, een zogenaamd O&O-fonds.

SOL werkt op drie terreinen;