www.zoetwaren-online.nl

Lekker Leren!

Bedrijven in de zoetwarensector hebben, in samenwerking met de VBZ en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie het afgelopen jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een maatwerk scholingstraject. Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor en de Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL hebben het project, samen met deskundigen uit diverse koek & snoep bedrijven, uitgevoerd.

Branchegerichte, praktische informatie over grondstoffen, technologie, processen en kwaliteitsaspecten uit de sector zelf is via internet beschikbaar. Om werknemers te scholen wordt aan deze informatie een set van vragen en toetsmodules gekoppeld. Praktijkonderdelen komen in een praktijk-begeleidingsprogramma aan de orde dat op de werkplek zelf wordt uitgevoerd. Het scholingstraject wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Bij goed gevolg leidt dat tot erkende certificaten. De opleiding is bedoeld voor ongeschoolde of laaggeschoolde werknemers van de afdelingen productie – inpak – techniek – logistiek, werkzaam in de koek & snoep bedrijven. In onderwijstermen zijn dat de niveaus 1 en 2.

Kijk voor meer informatie op www.zoetwaren-online.nl