www.kam-online.nl

Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) in één opleidingstraject!
Het is voor de levensmiddelenindustrie van groot belang dat de voedselveiligheid en de veiligheid van haar personeel en de omgeving geborgd zijn. Waarschijnlijk heeft uw bedrijf een KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo en Milieu) of bent u bezig met de opzet/implementatie hiervan.

Echter, een systeem alleen is niet voldoende!

Opleiden is essentieel!

KAM-online.nl maakt het mogelijk om uw medewerkers op te leiden m.b.t. de onderwerpen Kwaliteit, Arbo en Milieu op momenten dat het u en hen het beste past.

Kijk voor meer informatie op www.kam-online.nl