Online leertrajecten

De SOL heeft al sinds 2003 ervaring met het ondersteunen van branches en bedrijven met branchegerichte scholing en online applicaties die leiden tot erkende (deel) certificaten uit de kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de cacao & chocolade sector (www.cacaochocolade.nl) , met de zoetwarensector (www.zoetwaren-online.nl) en rondom het thema kwaliteit-arbo-milieu (www.kam-online.nl) is een gecombineerde aanpak van leren en werken ontwikkeld.

Integratie theorie & praktijk
Deze vorm van integratie van theorie en praktijk op of in de directe nabijheid van de werkplek heeft als voordeel dat:

Werkwijze
Het ontwikkelen van de web-content gebeurt door het bijeenbrengen van inhoudsdeskundigen van een aantal bedrijven die samen met opleidingsdeskundigen beschrijven en bepalen welke branche specifieke kennis en vaardigheden vereist is (redactiecommissie). Op specifieke onderdelen kunnen specialisten worden aangetrokken. Binnen de redactiecommissie wordt bepaald welk beeldmateriaal (zowel illustraties, grafieken en schema’s, als bewegend beeld) wordt gebruikt. Samen met een IT bedrijf en een redacteur wordt de inhoud in de juiste vorm en opmaak geplaatst. De redactiecommissie ontwikkelt vragen, toetsen en praktijkopdrachten die via de site beschikbaar zijn.

Onderhoud
Een in te stellen werkgroep ‘update & contentbeheer’ draagt zorg voor het actueel houden van de website, nadat het ontwikkelproces is afgerond. De SOL draagt zorg voor het procesbeheer tijdens het ontwikkelen en na afloop. Ook ten aanzien van de implementatie van het leertraject bij de afzonderlijke bedrijven kan een beroep worden gedaan op de SOL.