Scroll Top

Zuivelacademie wordt overgenomen door SOL en ZON

Ketenorganisatie ZuivelNL draagt digitale kennis- en leeromgeving ‘de Zuivelacademie’ over aan Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Zuivel Opleidingen Nederland (ZON).

Zuivelacademie wordt overgenomen door SOL en ZON

Ketenorganisatie ZuivelNL draagt digitale kennis- en leeromgeving ‘de Zuivelacademie’ over aan Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Zuivel Opleidingen Nederland (ZON).

Deze strategische keuze werd al in de loop van 2021 gemaakt, en op vrijdag 15 april werd de overdracht geformaliseerd door het tekenen van de overdrachtsovereenkomst door Hubert Andela (ZuivelNL), Arry Verhage (SOL) en Rien Komen (ZON).

Aanleiding voor de overdracht vormt een strategische heroriëntatie bij ZuivelNL.

“Nu de thema’s arbeid en onderwijs niet meer tot onze kernactiviteiten behoren, zijn wij verheugd dat de continuering van Zuivelacademie naar de toekomst toe is geborgd en door het zuivelbedrijfsleven en ZON in samenwerking met de SOL zo goed is opgepakt. Dit onderstreept de belangrijke rol die Zuivelacademie inmiddels speelt en de waarde die deze online-leeromgeving als gevolg van een jarenlange collectieve inspanning vertegenwoordigt. Wij zijn vol vertrouwen dat Zuivelacademie zich ook in de nieuwe setting verder kan ontwikkelen als ondersteunende kennistool voor werkenden in de zuivelindustrie.”, aldus directeur Hubert Andela van ZuivelNL.

Dit sentiment wordt gedeeld door SOL en ZON, vertelt SOL-Directeur Arry Verhage:

De Zuivelacademie is een waardevolle kennis- en leeromgeving die zuivelbedrijven helpt om vitaal, vaardig en wendbaar te blijven. Dit wilden we niet verloren laten gaan. Zodoende hebben we de handen ineengeslagen om de Zuivelacademie te continueren.”

Nieuwe situatie
Het zuivel-bedrijfsleven is nauw betrokken bij de overname. Om de doorgang van de Zuivelacademie te realiseren is er met zestien zuivelbedrijven een overeenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat men proactief gebruik maakt van het platform, meewerkt aan het actueel houden en uitbouwen van de kennis- en leeromgeving én dat deelnemende bedrijven elk een gedeelte van de kosten dragen.

De Zuivelacademie blijft als platform bestaan en opent de deuren voor verdere vernieuwing en ontwikkeling. Hierin spelen de deelnemende bedrijven een bepalende rol, vertelt Rien Komen, vice voorzitter van CvB Aeres, namens ZON:

“Door in de redactiegroepen de samenwerking te blijven organiseren tussen de bedrijven en de kennisinstellingen is het mogelijk met de zuivelacademie in te spelen op komende ontwikkelingen. Door het inzetten van nieuwe digitale technieken wordt het leren via de Zuivelacademie nog dynamischer”.

De SOL neemt als penvoerder een organiserende, adviserende en administratieve rol op zich binnen de Zuivelacademie. De ZON neemt de actualisering, doorontwikkeling van de content, beheer en uitbouw van de online omgeving voor haar rekening.

Wil je meer weten over de Zuivelacademie? We helpen je graag op weg! Neem contact op met Arry Verhage (SOL) via a.verhage@sol-online.nl, Nienke Opsteeg (SOL) via n.opsteeg@sol-online.nl of Roy Pollman (ZON) via roy@resultaatuitopleiden.nl.