Scroll Top

Wat is gezond, veilig en vitaal werken? | Food in Transitie 2030

‘Wat betekent vitaal werken voor jou?’ – Dat vroegen we onlangs aan ons online netwerk. Hierbij gaven we hen de keuze uit drie opties: Gezondheid, Veiligheid of Beiden.

De uitslag was als volgt: 62% van de mensen koos voor ‘Gezondheid’, de overige 38% voor ‘Gezondheid én Veiligheid’. Opvallend genoeg koos geen van de respondenten voor de optie ‘Veiligheid’.

Maar: wat betekent gezond, veilig en vitaal werken voor ons? En: hoe duiden we dit als één van de vijf centrale thema’s binnen FIT2030?

Vitaal werken in de LMI
De afgelopen jaren zijn de werkomstandigheden in de levensmiddelenindustrie aanzienlijk veranderd. Toch zijn én blijven de werkzaamheden in onze sector fysiek zwaar. Toenemende technologische veranderingen dragen hieraan bij: Er moet meer én sneller geproduceerd worden, waardoor het productietempo wordt opgeschroefd, het werktempo en dus de werkdruk stijgt.

Gezondheid
De grote meerderheid van onze medewerkers starten op jonge leeftijd al in de sector en werken langere tijd in dezelfde functie mét dezelfde werkzaamheden. Deze repetitieve handelingen leiden tot slijtage van veelgebruikte botten en spieren.

Na verloop van tijd kunnen oudere werknemers hun taken steeds minder goed uitvoeren. In sommige gevallen worden bepaalde werkzaamheden onmogelijk, puur vanwege mentale of fysieke uitputting. Voor werkgevers is het een uitdaging om voor deze groep vervolgens vervangend werk te vinden: er zijn maar weinig functies waar de fysieke én mentale belasting laag is.

Jonge medewerkers zijn vaak nog niet actief bezig met hun vitaliteit en gezondheid. Maar: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het voor hen juist de uitdaging om tijdig aan de slag te gaan met vitaal werken, om toekomstige lichamelijke of mentale (over)belasting te voorkomen.

Veiligheid
Hiernaast is er ook nog de kwestie van veiligheid en vitaliteit. Dit thema wordt in het kader van vitaliteit, zoals ook blijkt uit onze poll, regelmatig over het hoofd gezien.

Een gemiste kans, juist omdat er in de LMI sprake is van een gebrekkige veiligheidscultuur. We staan al jaren in de top vijf sectoren met de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen, dodelijke slachtoffers en klachten en signalen als het gaat om onveilige arbeidsomstandigheden. Hierin zit een stijgende lijn: Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat werknemers in onze sector steeds vaker betrokken zijn bij ernstige ongevallen op het werk.

Gezond, veilig en vitaal werken met FIT2030

Onze ambitie
Wij streven ernaar om gezond, vitaal en veilig werken onderdeel te maken van het dagelijks denken en handelen van alle werkgevers en werknemers in de levensmiddelenindustrie. Dit zodat alle werknemers gezond én fit met pensioen kunnen én om de veiligheidscultuur in de levensmiddelenindustrie te verbeteren.

Onze activiteiten
Op basis van de wensen van jouw organisatie, stellen onze experts een programma op maat samen, bestaande uit een (of meerdere) van de volgende activiteiten:

 • Healthchecks
  Scan: Hoe gezond is jouw organisatie?
 • Maatwerkprogramma’s
  Gericht op thematieken rondom gezond, vitaal en veilig werken.
 • Coaching voor medewerkers
  Gericht op bijvoorbeeld: gezonde leefstijl, mentale weerbaarheid, maar ook budgetcoaching.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van pilots
  Gericht op een vernieuwende aanpak op vitaliteit, denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van het ploegendienst systeem.
 • Losse 1-daagse workshops
  Gericht op bijvoorbeeld: Stoppen met roken, slaap en gezonde voeding.
 • Het inzetten en ontwikkelen van preventiemaatregelen gericht op gezond, veilig en vitaal werken.
 • Onderzoeken en uitvoeren van aanpassingen in werkomstandigheden die veiligheid op de werkvloer vergroten.
 • Het opzetten van samenwerkingen
  Met regio’s en bedrijven binnen 6 (van de 14) Foodclusters op het gebied van gezondheid, vitaliteit en veiligheid.

Deze leer- en ontwikkelactiviteiten worden verzorgd door onze FIT2030 partners. De partners leveren een belangrijke bijdrage in de vorm van expertise, kennis en kunde om bedrijven verder te helpen in hun ontwikkeling en zo #FIT te worden én blijven voor de uitdagingen van 2030.

Werk jij gezond, veilig en vitaal?
Wil jij als organisatie aan de slag met een (of meerdere) van de hierboven genoemde activiteiten? Dan is de kans groot dat je hierbij gebruik kunt maken van subsidie via Food in Transitie 2030.

Ook aanhaken? Mail ons via fit2030@sol-online.nl! We kijken graag met je naar de mogelijkheden.

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.