Scroll Top

Wat betekent arbeidsmobiliteit?

Er gebeurt veel op de arbeidsmarkt. Functies komen te vervallen en werkzaamheden veranderen, waardoor er geregeld andere vaardigheden worden gevraagd van medewerkers. Daarom is arbeidsmobiliteit nu belangrijker dan ooit voor werkgevers én -nemers.

Wat is arbeidsmobiliteit

Wanneer we de term arbeidsmobiliteit gebruiken, hebben we het over positieveranderingen in de carrière van een werknemer. Dit kan gaan om een andere baan, takkenpakket, locatie of zelfs de transitie naar een geheel andere organisatie. Er bestaan twee vormen van arbeidsmobiliteit: interne en externe arbeidsmobiliteit.

Interne arbeidsmobiliteit

Als we het hebben over interne arbeidsmobiliteit, verandert er iets aan de functie van een werknemer bij diens huidige werkgever. Hier gaat het vaak om wisseling van baan, takenpakket of het verplaatsen van diens werkzaamheden naar een andere locatie.

Het voordeel van interne arbeidsmobiliteit? Een medewerker kan op een zo effectief mogelijke manier ingezet worden, passend bij diens talenten en ambities. Hiernaast is een huidige werknemer bekend met de organisatie en de bestaande structuren, waardoor hij of zij makkelijker aan de slag gaat dan een nieuwe kracht.

Externe arbeidsmobiliteit

Bij externe arbeidsmobiliteit hebben we het over een verandering van werkgever. Dit kan gepaard gaan met een andere functie of takenpakket voor desbetreffende werknemer, maar dit hoeft niet. Het kan dus zijn dat hij of zij op een andere plek aan de slag gaat met een soortgelijke functie én werkzaamheden.

Het voordeel van externe arbeidsmobiliteit? Uitstroom van personeel geeft ruimte voor nieuwe instroom of doorstroom. Denk hier bijvoorbeeld aan jongere arbeidskrachten of aanwas met vernieuwende competenties.

Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Arbeidsmobiliteit gaat vaak gepaard met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Trainingen of cursussen die een waardevolle bijdrage kunnen bieden aan de loopbanen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Mobiliteit is geen doel op zich: wel kan het een bruikbaar middel zijn wat je helpt om duurzame inzetbaarheid van medewerkers en zo de wendbaarheid van je organisatie, te verbeteren. Wanneer medewerkers op de juiste plek zitten, zorgt dit voor verhoogd werkplezier en productiviteit.

Arbeidsmobiliteit biedt handvaten voor het creëren van een vitale, vaardige en wendbare organisatie waarin leren en ontwikkelen centraal staat.