(S)ken jezelf

Weet jij hoe het met jouw duurzame inzetbaarheid staat? (S)ken jezelf!

Duurzame inzetbaarheid.. een term die steeds vaker langs komt. Een term die veel medewerkers niet direct wat zegt. Hoe maak je het voor medewerkers duidelijk wat het betekent? Hoe geef je mensen inzicht in hun eigen inzetbaarheid? En nog belangrijker hoe zorg je dat mensen er mee aan de slag gaan?

Inzicht geven en medewerkers in beweging brengen waren de belangrijkste drijfveren van ZuivelNL, FrieslandCampina, SOL, de Vrije Universiteit Amsterdam en Wecreate Consulting om een scan te ontwikkelen voor medewerkers op MBO 1 t/m 4 niveau in een productieomgeving. Autonomie en eigen regie zijn hierbij een essentieel uitgangspunt.

De DI-scan geeft een persoonlijk inzicht in drie onderwerpen: de vitaliteit, de vaardigheden en de wendbaarheid.

(S)ken jezelf!, hoe dan?

Medewerkers krijgen door het invullen van de (S)ken jezelf! inzicht in hun vitaliteit, vaardigheden en wendbaarheid. Op basis van hun antwoorden krijgen ze een persoonlijke rapportage. Voor nadere toelichting kunnen medewerkers vervolgens op de betreffende smiley klikken.

Het systeem genereert een persoonlijke toelichting op deze rapportage. Vervolgens kunnen medewerkers ontwikkelmogelijkheden kiezen om gericht verbeterstappen te zetten. Dit zijn de interventies die de desbetreffende organisatie zelf aanbiedt. Het kunnen online cursussen zijn, maar ook workshops of trainingen.

Binnen onze organisatie wilden we medewerkers zelf inzicht geven in hun eigen inzetbaarheid. Zonder tussenkomst van een leidinggevende of HR-adviseur. Ook wilden we medewerkers dan de mogelijkheid bieden om binnen een vooraf vastgesteld budget vrijelijk een keuze te maken voor een ontwikkelmogelijkheid om werk te maken van hun vitaliteit, vaardigheden en wendbaarheid.. dit stimuleert wat ons betreft de eigen regie en draagt tevens bij aan een duurzamere gedragsverandering.. met (S)ken jezelf! hebben we deze zaken in één oplossing samen gebracht..’ aldus Jan Helms – manager Employability Centre Royal FrieslandCampina

Organisatiecontext

Wanneer medewerkers toestemming geven om de antwoorden anoniem te delen, is het ook mogelijk om een managementrapportage te maken. Er kan op geaggregeerd niveau gekeken worden naar een afdeling, of bedrijf als geheel. Tevens is het mogelijk om trends te volgen door metingen op achtereenvolgende tijdstippen te herhalen, bijvoorbeeld één of twee jaarlijks. Dit kan dan weer nuttige input zijn voor bepaalde beleidsbeslissingen. Ook kan een locatie of afdeling af gezet worden tegen andere organisaties in de branche en tegen het landelijk gemiddelde van werknemers in Nederland.

Dat laatste is erg interessant voor ons als ketenorganisatie binnen de zuivelindustrie. Wij zien de gemiddelde leeftijd van de werkenden in onze industrie toenemen en willen onze bedrijven graag ondersteunen in het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers.. (S)ken jezelf! is een instrument dat daaraan bijdraagt. Het is persoonlijk en geeft inzicht en biedt tevens concrete oplossingsmogelijkheden… Bij voldoende bereidheid om gegevens anoniem te delen geeft het ons ook handvatten om onze achterban met beleid en instrumenten verder te helpen.. Jurgen Jansen – adviseur marktinformatie en arbeidszaken van ZuivelNL.

Meer informatie?

De (s)ken jezelf wordt momenteel verder uitgerold binnen twaalf zuivelorganisaties. De eerste ervaringen van medewerkers zijn zeer positief.

Wil je meer weten over (S)ken jezelf!, neem dan contact op met Brian Veerkamp via b.veerkamp@sol-online.nl, of kijk op www.skenjezelf.nu.