Scroll Top

(S)ken jezelf

Weet jij hoe het met jouw duurzame inzetbaarheid staat? (S)ken jezelf!

Duurzame inzetbaarheid … een term die steeds vaker voorkomt. Ook een term die veel medewerkers niet meteen iets zegt. Hoe maak je medewerkers duidelijk wat duurzame inzetbaarheid betekent? Hoe geef je mensen inzicht in hun eigen inzetbaarheid? En nog belangrijker, hoe zorg je dat mensen ermee aan de slag gaan?

De belangrijkste drijfveren van ZuivelNL, FrieslandCampina, SOL, de Vrije Universiteit Amsterdam en Wecreate Consulting om een scan te ontwikkelen voor medewerkers op MBO niveau 1 t/m 4 in een productieomgeving waren: inzicht geven en medewerkers in beweging brengen. Autonomie en eigen regie zijn hierbij de essentiële uitgangspunten.

De duurzame inzetbaarheidsscan geeft een persoonlijk inzicht in drie onderwerpen: de vitaliteit, de vaardigheden en de wendbaarheid van de medewerkers.

(S)ken jezelf!, hoe dan?

Medewerkers krijgen door het invullen van de (S)ken jezelf! inzicht in hun vitaliteit, vaardigheden en wendbaarheid. Op basis van hun antwoorden krijgen ze een persoonlijke rapportage. Voor een nadere toelichting kunnen medewerkers op de betreffende smiley klikken. Het systeem genereert deze persoonlijke toelichting. Vervolgens kunnen medewerkers ontwikkelmogelijkheden kiezen om gericht verbeterstappen te zetten. Deze ontwikkelmogelijkheden biedt de eigen organisatie zelf aan. Het kunnen online cursussen zijn, maar ook workshops of trainingen.

“Binnen onze organisatie wilden we medewerkers zelf inzicht geven in hun eigen inzetbaarheid. Zonder tussenkomst van een leidinggevende of HR-adviseur. Ook wilden we medewerkers dan de mogelijkheid bieden om, binnen een vooraf vastgesteld budget, vrijelijk een keuze te maken voor een ontwikkelmogelijkheid om hun vitaliteit, vaardigheden en wendbaarheid te verbeteren. Dit stimuleert wat ons betreft de eigen regie en draagt tevens bij aan een duurzamere gedragsverandering. Met de (S)ken jezelf! hebben we deze zaken in één oplossing samen gebracht.” Aldus Jan Helms, manager Employability Centre bij Royal FrieslandCampina

Organisatiecontext

Als medewerkers toestemming geven om hun antwoorden anoniem te delen, kun je ook een managementrapportage maken. Je kunt de informatie dan op afdelings- of bedrijfsniveau bekijken. Ook kun je op deze manier trends volgen door metingen te herhalen, bijvoorbeeld één- of tweejaarlijks. Dit kan dan weer nuttige input zijn voor bepaalde beleidsbeslissingen. Je kunt met deze informatie ook een locatie of afdeling afzetten tegen locaties of afdelingen bij andere organisaties in de branche. Bovendien kun je de uitkomsten van jouw werknemers afzetten tegen het landelijk gemiddelde van werknemers in Nederland.

“Dit laatste is erg interessant voor ons als ketenorganisatie binnen de zuivelindustrie. Wij zien de gemiddelde leeftijd van de werkenden in onze industrie toenemen en willen onze bedrijven graag ondersteunen in het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers. (S)ken jezelf! is een instrument dat daaraan bijdraagt. Het is persoonlijk, geeft inzicht en biedt tevens concrete oplossingsmogelijkheden. Bij voldoende bereidheid om gegevens anoniem te delen geeft het ons ook handvatten om onze achterban met beleid en instrumenten verder te helpen.” Aldus Jurgen Jansen, adviseur marktinformatie en arbeidszaken bij ZuivelNL.

Meer informatie?

De (S)ken jezelf! wordt momenteel verder uitgerold binnen twaalf zuivelorganisaties. De eerste ervaringen van medewerkers zijn zeer positief.

Wil je meer weten over (S)ken jezelf!, neem dan contact op met Brian Veerkamp via b.veerkamp@sol-online.nl, of kijk op www.skenjezelf.nu.