Scroll Top

Samen SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkelen binnen mkb-organisaties

Samen SLIM: Subsidie voor leren en ontwikkelen binnen mkb-organisaties

Technologisering, digitalisering en robotisering zorgen voor snelle en blijvende veranderingen binnen het werk in de levensmiddelenindustrie. Om verzekerd te zijn én blijven van een baan is ‘Leven Lang Ontwikkelen’ voor medewerkers in deze sector cruciaal. Om leren en ontwikkelen in de levensmiddelenindustrie optimaal te stimuleren, ondersteunt SOL bedrijven om hun scholingsbehoefte / ontwikkelbehoefte inzichtelijk te krijgen en hier actief mee aan de slag te gaan.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de SLIM, een subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het mkb (en een select aantal grootbedrijven en samenwerkingsverbanden).

Als werkgever kunt u SLIM-subsidie aanvragen voor:

  1. Onderzoek: Een doorlichting van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan, of functieprofielen en het in kaart brengen van de wensen en ambities van medewerkers;
  2. Loopbaanbegeleiding: Loopbaangesprekken en / of individuele coaching van personeel;
  3. Methode: Ontwikkeling of invoering van een methodiek die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een gesprekscyclus, leiderschaps- en teamontwikkeling en visie en beleid op leren en ontwikkelen.
  4. Derde leerweg: Praktijkleerplaatsen binnen uw organisatie voor MBO-certificatie.

Tijdvakken aanvraag

De SLIM loopt tot en met 2022. Het eerstvolgende aanvraag tijdvak is als volgt:

  • mkb-ondernemingen – 1 t/m 30 september 2021

*De SLIM Regeling is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meer weten over de SLIM? Onze experts geven je graag meer informatie, helpen je bij het schrijven van een aanvraag én de uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten op de werkvloer.

Neem contact op met Boy van Zalinge!
📧 info@sol-online.nl 📱 06 27 05 69 31