Scroll Top

Nieuwjaarswens Arry Verhage

2021 was een jaar waarin we heel veel bestaande contacten hebben verstevigd en nieuwe contacten hebben gelegd. We hebben hard gewerkt aan het Food In Transitie 2030 (later in de tekst FIT2030) plan. Een plan waarbij we de hele levensmiddelensector willen ondersteunen bij noodzakelijke transities en Human Capital vraagstukken.  
 
Om dit plan goed te laten aansluiten bij de behoeften hebben we met veel stakeholders gesproken, uit regio’s, branches, bedrijven en uit de topsector. We vonden daarin veel enthousiasme om samen te werken in dit plan. In al die gesprekken voelde ik een gedeeld gevoel van urgentie als het gaat om voedingstransitie en verduurzaming van de sector. Mensen zien in dat er belangrijke uitdagingen zijn én er is een breed besef dat human capital, mensen, doorslaggevend is.  
 

Nieuwe aanwas is hard nodig 

Jonge honden, frisse winden, enthousiastelingen: we hebben ze nodig om de uitdagingen van de sector het hoofd te bieden.

Ik ervaar dit zelf ook sinds het team van SOL is uitgebreid. Vanuit andere invalshoeken, perspectieven en met nieuwe ideeën wordt het bestaande bevraagd: dat is precies wat er nodig is. Door te vragen moeten we onszelf opnieuw uitleggen, dat is direct een toets op hoe relevant je klinkt en bent. 

De jongere generatie zijn immers ook de doelgroep die we willen binden, verzamel ze om je heen, in je team en geef ze een stem. Als je zelf een open houding hebt kan je bedrijf een enorme boost geven, dat heb ik zelf ervaren en gun ik ieder bedrijf.

Krappe arbeidsmarkt: het wordt nog krapper 

Bedrijven die nu denken dat het krap is, over een jaar is het minstens één keer zo krap. Het wordt nog veel lastiger om de juiste mensen te vinden. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. 

Wat we nu al zien gebeuren is dat productie op lagere capaciteit draait. Simpelweg: omdat er niet genoeg mensen zijn.  

Alles wat nu voelbaar is, waar het knelt, is een voorteken voor wat écht komen gaat. Ik hoop dat bedrijven dit als een signaal zien om daar nú al iets mee te doen door in actie te komen. Wij als SOL helpen daar graag bij.

Gelukkig oogsten we wat we hebben gezaaid 

Afgelopen jaren heeft SOL zich al op deze arbeidsmarkt voorbereid. Hoe? We hebben samenwerkingen opgezet met scholen, contacten met gemeenten, overheden en opleidingseisen bijgewerkt. Dít wordt het jaar waarin we met bedrijven hierop moeten gaan doorpakken. We zijn er klaar voor om bedrijven te helpen bij het vinden én implementeren van nieuwe oplossingen.

Vooruitblik FIT2030 

Het komende jaar start SOL met de uitvoering van FIT2030. We gaan aan de slag met bedrijven, branches, regionale samenwerkingsverbanden en innovatiehubs Zo zorgen we samen dat er een leercultuur/innovatieklimaat ontstaat om die gewenste veranderingen te realiseren. Daarmee leveren wij een flinke bijdrage aan de transities en op het gebied van Human Capital.

Hiervoor zijn er verschillende programma’s, regelingen en subsidies beschikbaar: zoals FIT2030. Alle bedrijven in de sector kunnen een beroep doen op ons, wij zijn echt van én voor de sector.  

Niet zaken beter doen, maar anders doen 

Op alle punten zitten we krap, in grondstoffen, energie en mensen. Dat zijn vraagstukken die je niet alleen kan oplossen met ‘beter doen’. Je kan blijven optimaliseren, maar uiteindelijk pak je daarmee niet de oorzaak aan. Je lost het wel op met ‘anders doen’; andere oplossingen. Daarbij helpt het dat je nieuwe visies ophaalt, bij een andersdenkende generatie. Even los van historie, kan een andere generatie inventieve nieuwe oplossingen vinden op basis van het probleem in het hier en nu.  

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Echte veranderingen komen vanuit een andere aanpak, niet door beter te doen wat je nu doet.

De sector is gericht op verbeteren: dat is goed, maar daarnaast zullen we ook andere aanpakken moeten kiezen. Wij slaan de brug tussen niet weten waar te beginnen en de juiste aanpak voor jouw bedrijf. Klaar om bruggen te bouwen? Dan ga ik hierover graag in gesprek. 

– Arry Verhage, directeur SOL

Plan hier direct een vrijblijvende afspraak in of mail naar a.verhage@sol-online.nl.