Scroll Top

Funding & Finance

Trends en ontwikkelingen in levensmiddelenindustrie

De levensmiddelenindustrie in Nederland kent een unieke dynamiek door technische en sociale ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Marktontwikkelingen zijn dynamisch, snel veranderend en vragen adaptief vermogen en wendbaarheid van ondernemingen. Bij alle veranderingen is dit een zekerheid: toenemende dynamiek vraagt om sterk wendbare ondernemingen. Uit onderzoek van De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) blijkt een aantal thema’s belangrijk voor de toekomst van bedrijven.

Trends van de toekomst binnen de levensmiddelenindustrie

Eén van de onderwerpen waar veel food- en feedbedrijven mee bezig zijn, is big data. Ook in de levensmiddelenindustrie speelt dit onderwerp een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van online-supermarkten en alle logistieke en consumentendata die daarbij gegenereerd worden. Met name verborgen consumentenvragen komen daarbij naar voren, wat effect heeft op de product- en procesontwikkeling. Dit vraagt weer om kennisontwikkeling op het gebied van data science. Tot slot moeten de gegenereerde analyses worden omgezet in concrete acties op de innovatie-agenda van de onderneming.

Een andere vorm van big data hangt samen met de productiefaciliteiten die food- en feedbedrijven gebruiken. Apparatuur werkt in toenemende mate met sensoring waardoor een enorme hoeveelheid gegevens en inzichten ontstaat over het functioneren van productielijnen. Verder staat Uptime verhoging voorop bij inline kwaliteitsmonitoring. Ook deze ontwikkeling draagt bij aan het genereren van data. Hiervoor moeten – in samenwerking met fabrikanten – analyses gemaakt worden om zodoende de prestaties van productielijnen te verbeteren.

Smart Industry of Industry 4.0 zijn daarbij veelgehoorde termen. Digitalisering van productieprocessen is niet meer weg te denken uit de food- en feedindustrie in Nederland. Een pragmatische benadering staat daarbij voorop en prestatieverbetering van productielijnen is daarbij meestal een eerste aanzet.

Samenwerking met fabrikanten is hierbij cruciaal; ondernemingen (moeten gaan) beschikken over de know-how om productielijnen te digitaliseren en zodoende relevante gegevens op te halen. Predictive maintenance is hierbij een belangrijk element. Door toepassing van onder meer sensoring kunnen fabrikanten onderhoud steeds beter voorspellen. Dit gebeurt met indicators voor de performance van een bepaalde machine of productielijn. Bovendien wordt Virtual Reality (VR) ontwikkeld en ingezet om onderhoud op afstand mogelijk te maken. Ook deze ontwikkeling draagt bij aan een verbetering van de uptime van productielijnen en daarmee aan de prestatieverbetering van de food- en feedindustrie. Dit is van wezenlijk belang voor food- en feedbedrijven en daarom is verdergaande samenwerking met fabrikanten wederzijds voordelig: fabrikanten zijn steeds beter in staat om mee te denken in prestatieverbetering van productielijnen, waardoor food- en feedbedrijven beter presteren en concurrerend blijven op de (internationale) markt.

Daarnaast zetten food- en feedbedrijven binnen het productieproces steeds vaker robotisering in. Denk aan het aanbrengen van zaden of decoraties, maar ook aan het verpakken. Robotisering is zo ook een ontwikkeling om de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt op onderdelen op te vangen. Ook voor deze trend is samenwerking met fabrikanten belangrijk; verdere ontwikkelingen op dit gebied zijn nodig om tot effectieve oplossingen binnen het productieproces te komen.

De ontwikkelingen op het gebied van big data stoppen niet bij de drempel van de eigen productiefaciliteiten. Hele ketens ontwikkelen zich op deze manier waardoor de informatievoorziening binnen deze ketens transparanter wordt. Dit heet ook wel Blockchain. Het draagt bij aan het voorkomen van recall-acties: doordat informatie sneller en beter wordt gedeeld, kunnen fouten worden voorkomen. Op deze manier wordt het consumentenvertrouwen in een keten enorm versterkt.

Conclusie

Samengevat beleeft de food- en feedindustrie grootschalige en vergaande veranderingen. Bedrijven worden sterk aangesproken op ondernemerschap, durf en vooral wendbaarheid. De dynamiek komt van alle kanten en marktontwikkelingen volgen elkaar snel op. Technische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan met sociale innovatie en ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Aanpak SOL

SOL versterkt met een pragmatische aanpak food- en feedbedrijven op het gebied van zowel technische als sociale innovatie. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die het op beide punten goed doen, qua organisatie- en concurrentiekracht ver boven het gemiddelde uitstijgen. SOL ontwikkelt en ondersteunt samenwerkingsprojecten waarin food- en feedbedrijven, fabrikanten, onderwijs- en kennisinstellingen bij elkaar komen om concrete, pragmatische stappen te zetten om de geschetste dynamiek aan te kunnen.

Meer weten? Neem dan contact op met Guus Stevens via: g.stevens@sol-online.nl.