Funding & Finance

Trends en ontwikkelingen in levensmiddelenindustrie

De levensmiddelenindustrie in Nederland kent een unieke dynamiek door technische en sociale ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Marktontwikkelingen zijn dynamisch, snel veranderend en vragen adaptief vermogen of wendbaarheid van ondernemingen. In alle verandering is dit een continue zekerheid: toenemende dynamiek vergt sterk wendbare ondernemingen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat er een aantal belangrijke thema’s zijn voor de toekomst van bedrijven.

Trends van de toekomst binnen de levensmiddelenindustrie

Eén van de onderwerpen waar veel foodbedrijven mee bezig zijn, is big data. Ook in de voedingsmiddelenindustrie is big data niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van online-supermarkten en alle logistieke en consumenten data die daarbij gegeneerd wordt. Met name latente consumentenvragen komen daarbij expliciet naar voren als ontwikkeling die effecten heeft op de product- en procesontwikkeling. Dit vraagt kennisontwikkeling op het gebied van data science en om deze analyses om te zetten in concrete acties in de innovatie-agenda van de onderneming.

Een andere vorm van big data hangt samen met de productiefaciliteiten die door foodbedrijven worden gebruikt. Fabrikanten van foodapparatuur werken in toenemende mate met sensoring in machines waardoor een enorme hoeveelheid gegevens en inzichten ontstaan over het functioneren van de productielijnen. Uptime verhoging staat voorop bij inline kwaliteitsmonitoring. Ook deze ontwikkeling draagt bij aan het genereren van data waarvoor, veelal in samenwerking met fabrikanten, analyses gemaakt (moeten) gaan worden om zodoende de prestaties van productielijnen te verbeteren.

Smart Industry of Industry 4.0 zijn daarbij veelgehoorde termen. Dat digitalisering van productieprocessen een niet weg te denken fenomeen is in de foodindustrie in Nederland is een zeker ding. Een pragmatische benadering staat daarin voorop, waarin veelal performance verbetering van productielijnen een eerste aanzet is. Samenwerking met fabrikanten is daarin cruciaal; deze ondernemingen (moeten gaan) beschikken over de know-how om productielijnen te digitaliseren en zodoende relevante gegevens  op te halen.

Predictive maintenance is daarin eveneens een belangrijk element. Door toepassing van onder meer sensoring zijn fabrikanten in toenemende mate in staat om onderhoud te voorspellen aan de hand van indicators over de performance van een bepaalde machine of productielijn. Tevens wordt Virtual Reality (VR) ontwikkeld en ingezet om onderhoud op afstand te kunnen faciliteren. Ook deze ontwikkeling komt ten goede aan het verbeteren van de uptime van productielijnen en daarmee prestatieverbetering van de foodindustrie. Dit is van wezenlijk belang voor foodbedrijven en daarmee is verdergaande samenwerking met fabrikanten wederzijds voordelig: fabrikanten zijn in toenemende mate in staat om mee te denken in performanceverbetering van productielijnen, waardoor foodbedrijven beter presteren en concurrerend blijven op de diverse (internationale) markten.

Daarnaast zetten foodbedrijven in toenemende mate robotisering in op onderdelen van het productieproces, zoals aanbrengen van zaden of decoraties maar ook als het gaat om verpakking. Door de naar verwachting aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, is robotisering een ontwikkeling om deze krapte op onderdelen op te vangen. Ook voor deze ontwikkeling is samenwerking met fabrikanten een belangrijke om dergelijke ontwikkelingen verdergaand door te zetten en tot effectieve oplossingen in het productieproces te komen.

De ontwikkelingen op het gebied van data genereren stopt niet bij de drempel van de eigen productiefaciliteiten; gehele ketens ontwikkelen zich op deze wijze waardoor informatievoorziening door de hele keten transparanter wordt. Blockchain wordt dit ook wel genoemd. Dit draagt bij aan het voorkomen van recall-acties, doordat informatie sneller en beter gedeeld kan worden waardoor fouten voorkomen kunnen worden. Dit werkt voor hele ketens omdat daarmee het consumentenvertrouwen verdergaand versterkt wordt.

Conclusie

Samengevat staat de foodindustrie midden in grootschalige en vergaande veranderingen. Bedrijven worden sterk aangesproken op ondernemerschap, durf en met name wendbaarheid. De dynamiek komt van alle kanten en marktontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Technische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan met sociale innovatie en ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Aanpak SOL

SOL ondersteunt foodbedrijven door een pragmatische aanpak om bedrijven op beide onderwerpen te versterken: technische en sociale innovatie. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die op beide thema’s excelleren qua organisatiekracht en concurrentiekracht ver boven het gemiddelde uitstijgen. SOL ontwikkelt en ondersteunt samenwerkingsprojecten waarin foodbedrijven, fabrikanten, onderwijs- en kennisinstellingen bij elkaar komen om concrete, pragmatische stappen te zetten om de geschetste dynamiek aan te kunnen.

Meer weten? Neem dan contact op met Guus Stevens via g.stevens@sol-online.nl.