Scroll Top

Federatie Nederlandse Bakkerijsector: Sámen bouwen aan duurzame toekomst

De krachten in de bakkerijsector bundelen om zo actief bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de ondernemingen in de Nederlandse bakkerijketen. En: er zorg voor dragen dat de bakkerijketen stevig is verankerd in de Nederlandse samenleving en daar bekend staat als een waardevolle en verantwoorde bedrijfstak en aantrekkelijke werkgever. Dat is de missie van de Federatie voor de Nederlandse Bakkerijsector (FNBS) die op 9 december formeel is opgericht.

Snelle actie is benodigd
In de ondernemersorganisatie FNBS slaat het gros van de brancheorganisaties en -partijen die de bakkerijsector kent, de handen ineen. Daarmee is tot nog toe zo’n 90 procent van de bedrijven die actief is in de keten, aangesloten. Dat werd ook hoog tijd, vindt voorzitter Hanno Spanninga. “Het is twee voor twaalf voor onze mooie branche. Er is geen onderneming in de bakkerijketen die niet met personeelskrapte kampt. Het Trendrapport Bakkerijsector 2022 laat wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over. We moeten in actie komen om er voor te zorgen dat de instroom van nieuwe bakkers, operators en andere medewerkers in onze bedrijven weer op peil komt. En dat bestaande medewerkers gezond en vitaal blijven en zich blijven ontwikkelen richting hun pensioen. Resultaat bereik je alleen als de hele keten samenwerkt: ambachtelijke en industriële bakkers, grondstofleveranciers, groothandels en overige partijen. Daar staat de FNBS voor.”

Focussen
Achter de schermen is twee jaar lang gewerkt aan de totstandkoming van de federatie. Dat is behoorlijk lang, erkent Spanninga. “Maar we hebben de tijd goed benut om alle emoties te kaderen en te focussen op wat ons bindt: een duurzame bakkerijketen die te boek staat als een sector die waardevol is, waar het goed werken is en waar alle betrokkenen nog decennialang een goede boterham kunnen verdienen. Daar zetten we ons graag voor in.”

Voorwerk gedaan
Met het tekenen van de oprichtingsakte door de initiatiefnemers van de federatie – Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa), Patisserie College (ook namens het Echte Bakkersgilde, Top Bakkers en BakkersCombinatie) en Beko Coöperatie (namens de groothandels, waaronder Bakeplus) – is het voorwerk gedaan. Ook het Genootschap voor de Bakkerij is nauw betrokken bij de oprichting. De FNBS wordt verder gesteund door de Vereniging van Meesters. Branchegroep Nederlandse Bakkerij Techniek (NBT), als onderdeel van de Dutch Machinery for the Food Industry (DMFI) – is ook lid.

Actieplan
De komende weken wordt het actieplan van de FNBS afgerond. De planning is om op Bakkersvak 2023 in maart kenbaar te maken hoe de federatie zich gaat manifesteren.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
Duidelijk is dat er intensief wordt samengewerkt met het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Ook is er nauwe afstemming met Stichting Bakkracht. “Essentiële partners, die al heel veel goed werk doen en waar we niet zonder kunnen én willen”, stelt Spanninga. “Wat al goed loopt, willen we ondersteunen. Waar nog georganiseerd moet worden, helpen we de leemtes vullen.” De FNBS focust op opleiden, duurzame inzetbaarheid en instroom. Relevante (regionale) overheidsinstellingen gaan de FNBS daardoor zien als koepelorganisatie en als belangenbehartiger van de ondernemingen in de bakkerijketen. “Op die manier kunnen we het verschil gaan maken.”

Meer informatie over FNBS vind je op de website www.fnbs.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met de federatie via info@fnbs.nl.