Scroll Top

Bewustzijn, ontwikkeling, innovatie: een interview met Claudia Lette

In dit interview vertelt Claudia Lette, directeur van SOL sinds 1 januari 2024, meer over haar doelen voor de organisatie voor het komende jaar. De focus ligt op de volgende thema’s: bewustzijn, ontwikkeling en innovatie, met als doel om de levensmiddelenindustrie toekomst bestendig te maken.

Bewustzijn

Claudia: “In de drukte van het dagelijkse bedrijfsleven reflecteren veel organisaties te weinig op hun personeelsbeleid. Vragen als “Waar staan mijn mensen?”, “Waar gaan we heen in de toekomst?” en “Hoe betrek ik mijn mensen bij deze koers?” worden vaak over het hoofd gezien. Toch geloof ik sterk dat, wanneer medewerkers op de juiste plek zitten, waar ze excelleren en plezier hebben, ze het meest waardevol zijn voor een organisatie. Het floreren van medewerkers vertaalt zich rechtstreeks naar het succes van het bedrijf. Deze positieve energie wordt ook overgedragen aan klanten, wat essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf.” 

SOL biedt diverse activiteiten en financieringsmogelijkheden aan, ondersteund door de overheid, om bedrijven te assisteren bij het beantwoorden van deze cruciale vragen. “Het doel van SOL voor 2024 is daarom om onze toegevoegde waarde meer onder de aandacht te brengen bij bedrijven. Daarnaast willen we ons meer gaan verdiepen in wat bedrijven nodig hebben om dit waar te maken, ten dienste van een innovatieve en productieve sector, en te kijken wat SOL nog meer voor deze bedrijven kan betekenen,” aldus Claudia.

Claudia Lette

Daarnaast geeft Claudia aan dat het van belang is bij het creëren van bewustzijn om ook te realiseren dat transitie en verandering noodzakelijk zijn voor toekomstbestendigheid. Het duurzaam inzetbaar houden van alle medewerkers en behoud van personeel is belangrijker dan ooit.  

Ontwikkeling

Een ander thema waar SOL aandacht aan blijft besteden is leren en ontwikkelen binnen de sector. Als reeds werkende is het van belang om te blijven ontwikkelen, om bij te blijven in de steeds veranderende omgeving. Maar, niet altijd op de standaard manier: “In praktijkgerichte sectoren kunnen traditionele benaderingen van onderwijs ontmoedigend zijn. SOL streeft naar een meer diverse aanpak door praktische tools op de werkvloer te implementeren, waardoor iedereen kan profiteren van ontwikkelingsmogelijkheden.”

Verder wil SOL haar functie als verbinder verder uitbouwen, om de samenwerking tussen bedrijven, opleiders en de overheid te versterken. “Samenwerking is cruciaal om de levensmiddelenindustrie nog prominenter op de kaart te zetten. We streven naar voortdurende verbetering en versterking van SOL om deze samenwerking te faciliteren.” 

Innoveren

Niet alleen voor bedrijven is het belangrijk om vooruit te kijken en te innoveren, het is voor SOL ook van belang om kritisch te kijken om naar wat er is en welke verbeterpunten er zijn. 

Een transitie naar iets nieuws is belangrijk, maar niet zonder uitdagingen, zo zegt Claudia: “Het loslaten van het oude is vaak moeilijk, maar het is essentieel om succesvol naar de toekomst te navigeren. Ik geloof sterk in het principe: zonder wrijving, geen glans. Verandering kan ongemak met zich meebrengen, maar het is de sleutel tot groei en vooruitgang.”

Tot slot zegt Claudia: “In de afgelopen periode heb ik al met een aantal van jullie kennis gemaakt en hebben we gesproken over de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de levensmiddelenindustrie. SOL is er om de levensmiddelenindustrie samen met jullie toekomst bestendig te maken, waarbij de mens een cruciale rol speelt. Ik kijk naar uit om hier samen met jullie een bijdrage aan te leveren!”