Scroll Top

De levensmiddelenindustrie verder in beweging én aan de slag met leercultuur

Workshops en bewustwordingssessies op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen, gezondheidschecks, het implementeren van de DI-scan in de zuivel en een onderzoek over functiecreatie en een passende leercultuur. 2018 en 2019 stonden in het thema van de LMI verder in beweging: fysiek én mentaal.

In 2018 en 2019 heeft SOL twee projecten uitgevoerd met 22 bedrijven, de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en ZuivelNL. Kort geleden heeft het ministerie van SZW deze projecten gecontroleerd en goedgekeurd. Hiermee zijn ze officieel afgerond en worden de subsidies binnenkort uitgekeerd. Maar wat houden de projecten precies in?

LMI verder in beweging – fysiek

Bedrijven zijn aan de slag gegaan met de duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers middels o.a. gezondheidschecks, workshops rondom vitaliteit en veiligheid, leefstijl coaching en gezond werken in ploegendienst. Ook het thema fysieke arbeid was een belangrijk onderdeel. Middels werkplekanalyse, advies / coaching om fysieke belasting te reduceren en workshops ‘fysiek werk’ is er gewerkt aan de bewustwording en verlichting van de werkzaamheden van medewerkers. Met ZuivelNL, NZO en 12 bedrijven hebben we de DI-scan geïmplementeerd in de zuivelsector.

Versterken leercultuur – mentaal

Voor de LMI in Nederland geldt dat ruim 40% van alle werkenden een baan heeft die significant gaat veranderen. Zo significant, dat als medewerkers zich niet blijven ontwikkelen, zij niet meer kunnen functioneren in hun huidige of toekomstige baan. Het is bijblijven, of afhaken.

Om optimale inzetbaarheid te realiseren heeft SOL opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek gericht op sociaal innoveren, het versterken van de leercultuur, het toepassen van baantechnieken en het creëren van eigen regie. De conclusies hiervan zijn vervolgens getest in de praktijk. Een belangrijke conclusie was bijvoorbeeld dat er drie verschillende niveaus van belang zijn om medewerkers in de ontwikkelstand te krijgen en lerend en innovatief gedrag van werkenden te stimuleren:

  1. Organisatie informeert én faciliteert zowel medewerkers als leidinggevenden: het hebben van een duidelijke visie;
  2. Leidinggevende informeert, stimuleert, helpt, vertrouwt, faciliteert en gaat en blijft in gesprek met de medewerker: krachtig leiderschap;
  3. Medewerker is eigenaar: het nemen van eigen regie.

Deze en de andere conclusies van het onderzoek en leerervaringen vanuit de projecten zijn input voor de activiteiten die SOL uitvoert.

Geïnteresseerd of meer weten?
SOL heeft nog andere lopende projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via: info@sol-online.nl. We vertellen je graag meer!