Scroll Top

Cijfers uit de Sectoranalyse

Cijfers uit de Sectoranalyse

Onlangs brachten we onze SOL sectoranalyse uit. Een document waarin we thema’s in kaart brengen die de aankomende jaren een belangrijke rol spelen in onze sector. Opgesteld in samenwerking met sectorale-, werkgevers-, werknemersorganisaties én foodbedrijven: voor én door de levensmiddelenindustrie.

Leeftijden

Personeelstekort

Openstaande vacatures

Ziekteverzuim

*Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.