Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

donderdag 21 februari 2019

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Doel van de MIT-regeling is het stimuleren van innovatie bij regionaal midden- en kleinbedrijf regionaal en over de regiogrenzen heen (landelijk). Het gaat hierbij om bedrijven die actief zijn in één van de negen topsectoren: agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systemen, life sciences & health, tuinbouw & uitgangsmaterialen, logistiek en water.

Haalbaarheidsprojecten (subsidie € 20.000,-)

Binnen dit instrument kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. Het betreft onderzoek en analyse van het technisch en economisch potentieel van de innovatie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen. Als concrete activiteiten kunt u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. 

De MIT-regeling is een populaire regeling, wij adviseren daarom op de eerste dag van de openstelling voor haalbaarheidsprojecten (9 april 2019) in te dienen.

Bent u benieuwd op welke wijze uw organisatie gebruik kan maken van de MIT? Neem dan contact op één van de subsidie-experts binnen de SOL, zij begeleiden u graag naar een succesvolle subsidieaanvraag.

Contactpersoon: Guus Stevens, g.stevens@sol-online.nl.

Nieuws overzicht >>