Nieuwe fase voor de SOL

donderdag 13 december 2018

Nieuwe fase voor de SOL als aanjager van wendbaar vakmanschap en leercultuur

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en WeCreate Consulting verstevigen hun samenwerking. Vanaf januari 2019 zetten SOL en WeCreate zich samen in om de prestaties van mensen en organisaties in de levensmiddelenindustrie te verbeteren. Er komt een waaier aan nieuwe diensten beschikbaar vanuit SOL onder het motto ‘van de sector voor de sector’.

Duurzaam, slimmer en persoonlijker

De levensmiddelenindustrie heeft veel te maken met (technologische) veranderingen en snel veranderende werkomstandigheden. In toenemende mate wordt er om initiatief en aanpassingsvermogen van bedrijven gevraagd om nieuwe kansen te grijpen en innovaties te benutten. Daarbij stijgen de eisen die aan medewerkers gesteld worden en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het wordt daarmee steeds belangrijker dat werknemers wendbaar en weerbaar zijn.

Steeds meer bedrijven in de levensmiddelenindustrie zien hier het belang van in. Echter, dat is nog niet genoeg. Een cultuuromslag is gevraagd zodat werkgevers zich bewust zijn van het belang van wendbaar vakmanschap en medewerkers eigen regie nemen op een leven lang ontwikkelen. Daarnaast is ook meer aandacht nodig voor de vitaliteit en de inzetbaarheid van medewerkers. Dit is van groot belang voor de concurrentiekracht van deze sector.

De nieuwe rol van SOL

De SOL wil de sector helpen om deze cultuuromslag te maken en daarbij een aanjaagpositie en ‘loketfunctie’ innemen. Dit doet zij door te werken aan de bereidwilligheid van mens en organisatie om zich aan te passen aan nieuwe technologieën en nieuwe werkomstandigheden.

Dit wordt bereikt door de komende jaren oplossingen op de werkvloer te brengen, bijvoorbeeld door het inzetten van bedrijfscoaches, het bieden van eigen verbeterprogramma’s zoals rond verbetering van de samenwerking tussen Mens & Techniek en de ontwikkeling van een kring van leveranciers op Duurzame Inzetbaarheid. Maar ook door het verbinden van kennis en best practices, bijvoorbeeld via periodieke sectorale kennissessies op specifieke thema’s en een kennisplatform voor werkgevers. Daarnaast wil SOL sterker gaan inzetten op subsidieverwerving voor werkgevers in de sector.

Om dit te realiseren gaat SOL haar samenwerking met WeCreate intensiveren. WeCreate biedt strategische en operationele expertise op het gebied van Mensen, Funding en Innovatie & Ondernemerschap. De afgelopen jaren hebben SOL en WeCreate samen al verschillende projecten, onder andere op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid, uitgevoerd. Deze samenwerking wordt nu intensiever.

Vanaf januari 2019 zal SOL haar diensten gaan aanbieden vanuit een nieuw kantoor aan de Driebergseweg 22, 3708 JC in Zeist.

Nieuws overzicht >>