Nieuwsbrief duurzame inzetbaarheid

vrijdag 04 mei 2018

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de nieuwe subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Donderdagmiddag 21 juni a.s. organiseert SOL een kennissessie dat dieper in gaat op duurzame inzetbaarheidsthema's.
Neemt u voor meer informatie contact op met Sanneke van de Castel

ESF-DI voor sectoren
De afgelopen jaren hebben bedrijven met de SOL diverse projecten uitgevoerd op het gebied van opleiden en duurzame inzetbaarheid. Onder andere via het sectorplan.
In aansluiting op deze ervaringen hebben we per 1 mei jl. verschillende nieuwe ESF-projecten gestart.
Via deze projecten kunt u tot maximaal 38% subsidie ontvangen wanneer u aan de slag gaat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Inzicht in duurzame inzetbaarheid
In samenwerking met onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam en ZuivelNL hebben we een instrument ontwikkeld om medewerkers inzicht te geven in waar ze nu staan op het gebied van:
1. Vitaliteit
2. Vaardigheid
3. Wendbaarheid

De SOL ondersteunt bedrijven die aan de slag willen gaan met dit instrument.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid
Naast het bieden van inzicht in duurzame inzetbaarheid, kunt u aan de slag met activiteiten op het gebied van:
- vitaliteit en gezondheid
- vitaliteit en veiligheid
- fysieke arbeid
- leercultuur

Voor al deze onderwerpen hebben we specialisten geselecteerd die u kunnen ondersteunen.

Kortom veel onderwerpen waar u met uw medewerkers mee aan de slag kunt.
Heeft u andere thema’s waar u mee aan de slag wilt gaan laat het ons weten. We adviseren u graag over een passende oplossing.

Kijk voor meer informatie over deze ESF-projecten op onze website. Contactpersoon: Erik Boon

ESF-DI voor bedrijven/instellingen
Naast deelname aan een sectoraal project, kunt u als bedrijf ook zelf een aanvraag indienen voor ESF subsidie.

Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling.
Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar.
De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur.
Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen.
Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.
De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project.

De SOL begeleidt u graag bij het opstellen en indienen van uw aanvraag.
Neemt u hiervoor contact op met Erik Boon

ESF Wendbaar en weerbaar Noordoost Brabant
SOL voert samen met Agri Food Capital het project  ‘Wendbaar & Weerbaar Noordoost-Brabant.’ uit. In dit project willen we de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de regio versterken. Hiermee willen we de bedrijven in deze regio wendbaar en weerbaar maken voor de toekomst.

Er is budget beschikbaar voor bedrijven die zelf al stappen hebben gemaakt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar die graag een andere innovatieve methode zouden willen inzetten. Daarnaast is er budget beschikbaar voor bedrijven die aan het begin staan met duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. De focus ligt op de bewustwording en activering van de medewerkers en leidinggevenden.

Kijkt u voor meer informatie op onze website. Contactpersoon: Sanneke van de Castel

Subsidieregeling Praktijkleren 2017-2018
Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Per BBL-medewerker kunt u maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Op www.sol-praktijkleren.nl kunt u op een eenvoudige manier alle benodigde documenten uploaden. 
Heeft u een of meerdere BBL-medewerkers? 
Neem dan contact op met Sanneke van de Castel
 

Archief overzicht >>