Word de reisleider van de heldenreis van uw medewerker!

woensdag 28 maart 2018

Word de reisleider van de heldenreis van uw medewerker!


Op donderdagmiddag 22 maart jl. was de eerste kennissessie ‘’Vitaliteit & Goed werkgeverschap’’ in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Duurzame Inzetbaarheid. Het was een energieke en succesvolle bijeenkomst!
Met 30 deelnemers was de zaal goed gevuld met veel kennis en kunde die op een laagdrempelige manier met elkaar werd gedeeld.


In het kader van het ESF project Goed werkgeverschap heeft FrieslandCampina in samenwerking met ZuivelNL en de Vrije Universiteit Amsterdam een Duurzame Inzetbaarheids-scan voor uitvoerende medewerkers (niveau MBO 1 t/m 4) ontwikkeld. Hiermee kan een medewerker jaarlijks zelf aangeven hoe het met zijn of haar vitaliteit, vaardigheid en wendbaarheid staat. Met deze scan wordt duidelijk waar aandachtspunten liggen en krijgt de medewerker tips welke interventies hij of zij kan inzetten. Uiteraard wordt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt toegepast.

Ook het ESF-project Vitaliteit en gezondheid is in volle gang. Dit is een project waarin medewerkers door middel van een intake, gezondheidschecks, coaching en evaluaties bewust gemaakt worden van het belang van duurzame inzetbaarheid. Tevens gaan ze er concreet mee aan de slag.
Coca Cola heeft inmiddels het gehele traject doorlopen en gaf aan dat het project als succesvol is ervaren. De grootste uitdaging lag voor hun niet in het uitvoeren van het project, maar vooral in de vervolgstappen. Hun vraag is hoe medewerkers die al hebben deelgenomen, ambassadeurs kunnen worden die collega’s stimuleren mee te doen. Ook Stegeman werkt met medewerkers als ambassadeurs en vertelde dat ook ‘’negatieve’’ ambassadeurs op termijn ombuigen naar positieve ambassadeurs. Ofwel een mooie beweging naar een duurzame toekomst.

Mars kon dit beamen, ook zij neemt deel aan dit project. ‘’Mensen komen er zelf op af, wij moeten de bewustwording creëren wat erg belangrijk is net als zorgen voor herhaling.’’ Zodra medewerkers zelf het belang inzien, gaan ze elkaar stimuleren en wordt het met elkaar gecreëerd in plaats van dat het door het management aan de medewerkers opgelegd wordt.

Het positief benaderen van mensen, stimuleren en vertrouwen geven zijn belangrijke vaardigheden om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken.

Storyteller Eric van der Steen verwoordde duurzame inzetbaarheid op een mooie manier. Welke heldenreis gaat jouw medewerker maken? Vaak hebben mensen angst voor verandering en gaan ze daardoor in de weerstand. Zelfs als dit schadelijk is voor hun gezondheid. Waar komt deze angst vandaan? Is dit oud zeer uit het verleden, waardoor medewerkers geen vertrouwen hebben dat hun verhaal gehoord wordt? Eric riep op om de medewerker zijn draak uit zijn heldenverhaal te helpen verslaan, ze eigenaar te laten worden van hun eigen duurzame inzetbaarheidsverhaal. Als leidinggevende en als HR ben je de reisleider in de reis van je medewerker. Samen kom je tot een mooie eindbestemming.
Het gewenste resultaat van duurzame inzetbaarheidsactiviteiten was voor iedereen duidelijk: gezonde, vitale, gemotiveerde en gelukkige medewerkers. Toch blijkt het een uitdaging om de medewerkers dit belang te laten inzien. Onder andere, doordat er wantrouwen aanwezig is bij de medewerkers door acties uit het verleden.  
De conclusie van de dag was dat het erg prettig is om kennis en ervaringen uit te wisselen en dat er behoefte is om dit te blijven doen. Vooral over het borgen van duurzame inzetbaarheidsactiviteiten na afloop een project en over het wegnemen van de wantrouwen bij medewerkers.
Waar we afgelopen donderdag met zijn allen geconstateerd hebben dat wantrouwen en borging de grootste uitdagingen zijn, willen we op donderdag 21 juni hier samen antwoorden op gaan formuleren. Hoe borg je dat DI een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur en HR beleid? En hoe gaat je op een effectieve manier om met het wantrouwen en weerstanden van je medewerkers? Deze vragen staan dan centraal.
De SOL ondersteund bedrijven actief in de aanpak van duurzame inzetbaarheid. Daarom starten per 1 mei a.s. drie nieuwe ESF-DI projecten:
1. Verder in beweging;
2. Versterken leercultuur;
3. Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant.
Deze projecten bieden nog meer kansen kans om effectief aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers! Ieder project heeft hierbij een andere focus. Binnenkort zullen we meer informatie over deze nieuwe projecten verspreiden. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van deze projecten? Neem dan contact op met Sanneke van de Castel: s.vd.castel@sol-online.nl of 0318 648 750

 

Archief overzicht >>