Aan de slag met de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers?

donderdag 05 oktober 2017

Aan de slag met de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers?

SOL heeft samen met 6 professionele adviesbureaus een programma ontwikkeld dat de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers versterkt. Het betreft een allesomvattend programma waarbij gestart wordt met een 0-meting. Vervolgens worden er workshops voor uw medewerkers georganiseerd waar ze op een leuke en aantrekkelijke manier bewust worden van hun eigen duurzame inzetbaarheid, wat kan worden aangevuld met persoonlijke (lifestyle) coaching. De medewerker stelt gezamenlijk met de coach een plan op met doelen om de vitaliteit en gezondheid te verbeteren.
Afsluitend wordt er wederom een meting gedaan om het effect van de toegepaste interventies te meten.

Leidinggevenden hebben een cruciale rol om een organisatie en haar medewerkers duurzaam inzetbaar te maken. Ze kunnen signaleren, coachen en motiveren. Door hen mee te nemen in het veranderproces, wordt er o.a. gezorgd voor een betere inbedding.
In het programma zit daarom ook een training voor leidinggevenden om oog te hebben voor de eigen duurzame inzetbaarheid en de inzetbaarheid van de medewerkers.  

 
 
SOL heeft de volgende leveranciers geselecteerd die dit programma gaan uitvoeren:
De deelnemende organisaties gaan de opgedane kennis ook met elkaar en met de sector delen. Dit gebeurt middels kennisuitwisselingsbijeenkomsten en een grote slotbijeenkomst voor de gehele sector. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Hierdoor krijgen de deelnemende bedrijven een deel van de kosten na afloop gesubsidieerd. De subsidieperiode loopt tot en met 23 november 2018.

Inschrijven voor dit project is niet meer mogelijk

 

Nieuws overzicht >>