Minister Asscher lanceert Sectorplan Levensmiddelenindustrie!

dinsdag 16 december 2014

 'Minister Asscher lanceert ‘Sectorplan Levensmiddelenindustrie’

Bedrijfsleven, overheid en vakbonden slaan handen ineen voor scholing en duurzame inzetbaarheid werknemers

Schoonrewoerd, 15 december 2014 - Levensmiddelenfabrikanten zetten in samenwerking met de overheid en vakbonden de komende jaren extra in op scholing, beroepsbegeleidend leren (BBL) en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag bekend. Tijdens een bezoek aan de productielocatie van Bel Leerdammer lanceerde de minister samen met Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, officieel het ‘Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014-2016’. Doel van het plan is een stevige impuls te geven aan het creëren van kansen voor en het behoud van vakmanschap en werkgelegenheid in de levensmiddelenindustrie.

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om nieuwe medewerkers aan het werk te krijgen en aanwezige medewerkers te behouden door middel van duurzame inzetbaarheid. Met het Sectorplan worden er onder andere bijna 2000 extra leerwerkplekken op mbo-niveau gerealiseerd en wordt extra scholing ondersteund voor ruim 17.000 medewerkers. Mirjam Sterk, de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid wijst er op dat begin 2015 jongeren zich weer inschrijven voor een opleiding op het mbo. “Het zou goed zijn wanneer we samen met het mbo dat moment gebruiken om samen zoveel mogelijk jongeren te matchen op BBL-leerbanen”, aldus Sterk. Met het Sectorplan is een totaalbedrag van 67,5 miljoen euro gemoeid. De toegekende subsidie hierbinnen bedraagt 20,6 miljoen euro.

 

Bezoek aan Bel Leerdammer

Minister Asscher en Mirjam Sterk bezochten vandaag Bel Leerdammer te Schoonrewoerd, een goed voorbeeld van een levensmiddelenbedrijf dat actief beleid voert op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. “We investeren in de toekomst van de autonomie van onze mensen, met als doel ze voor te bereiden op de baan van morgen. Ons interne opleidingsprogramma wordt beloond met een officieel MBO-diploma. Daarbij organiseren we in dit verband onder het motto Fit Zijn & Fit Blijven tal van activiteiten”, aldus Mimoun Ennahachi, HR Directeur van de Bel Groep in Nederland.

 

Extra mensen tot en met 2018 nodig
De levensmiddelensector heeft de komende jaren veel extra, met name technisch/technologisch geschoolde (mbo-niveau), medewerkers nodig. Tot en met 2018 is er behoefte aan enkele duizenden extra mensen. Economische en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het vakmanschap en de competenties van medewerkers. Daardoor en mede door de vergrijzing en langer moeten doorwerken, zijn investeringen nodig om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Over het Sectorplan
Het Sectorplan komt voort uit de regeling ‘cofinanciering sectorplannen’ die minister Asscher, samen met sociale partners, heeft ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij hun ambities. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten zijn initiator van het Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014-2016.

Over de sector: 122.000 werknemers bij 5.000 bedrijven
De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een omzet van € 65 miljard. Er werken ongeveer 122.000 werknemers in de levensmiddelenindustrie. Ze zijn werkzaam bij circa 5.000 bedrijven. De omvang van die bedrijven kan variëren van enkele werknemers tot soms enige duizenden werknemers. De sector wordt gekenmerkt door een grote mate van diversiteit. Binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn 40 branches te onderscheiden: van aardappelverwerking tot bierbrouwers en van zoetwaren- tot zuivelindustrie. 

Archief overzicht >>