ESF subsidie Investeringsprioriteit B. Actief en gezond ouder worden

woensdag 15 juli 2015

Op 19 oktober 2015 start een nieuwe ESF subsidie. Deze subsidie is gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers met als doel nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te kunnen zijn.  Dit kan o.a. door het bevorderen van een leercultuur binnen de organisatie en het stimuleren van in- en externe mobiliteit. 

Met de subsidie kunt u als organisatie een externe adviseur inhuren die u voorziet van een advies met implementatieparagraaf, dan wel u begeleidt bij de implementatie van een advies op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Het project dient een bijdrage te leveren aan ‘het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van werknemers. Van indiensttreding t/m pensionering’.

Thema’s of activiteiten die centraal staan in deze subsidie

  • het maken van een bedrijfs- of organisatiescan
  • het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • het bevorderen van gezond en veilig werken
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers
  • het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit
  • stimuleren van in- en externe mobiliteit
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter combineren van arbeid en zorg
  • invoeren van arbeidstijdenmanagement

De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten met een maximum van € 10.000,- . Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 6.000,-. Het uurtarief van de externe adviseur is gemaximeerd op € 100,- excl. BTW. BTW is niet subsidiabel.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan contact op met Brian Veerkamp | projectleider/adviseur sociale innovatie tel. 0318-648750  of mail: b.veerkamp@sol-online.nl

 

Zie voor meer informatie www.agentschapszw.nl 

 

Archief overzicht >>