Nieuws

Food Innovation Academy creëert carrièreperspectief binnen foodsector 14-12-2017
Onderzoek toont aan dat landelijk veel vraag is naar goed opgeleid personeel in de foodsector. Een groot deel van de werknemers gaat met...
Aan de slag met de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers? 05-10-2017
Aan de slag met de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers? SOL heeft samen met 6 professionele adviesbureaus een programma ontwikkeld...
Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland brengt bedrijven samen in aanpak arbeidsmarkt 26-06-2017
Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland brengt bedrijven samen in aanpak arbeidsmarkt  LEEUWARDEN – 11 bedrijven uit Fryslân,...
Subsidieregeling Praktijkleren 18-05-2017
Subsidieregeling Praktijkleren Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een...
Al 44 bedrijven hebben zich aangemeld voor FutureProef 2017! 15-05-2017
 Al 44 bedrijven hebben zich aangemeld voor FutureProef 2017! Deze bedrijven zullen hun deuren openen voor VMBO 3 en 4 en HAVO4...
MKB-Duurzame Inzetbaarheid, met uw bedrijf stap verder! 11-05-2017
 MKB-Duurzame Inzetbaarheid, met uw bedrijf stap verder! Fase 2 van het Project ‘’Duurzame Inzetbaarheid in het midden- en...
MELD U AAN VOOR FUTUREPROEF: WEEK VAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE 2017! 05-04-2017
Meld u aan voor FutureProef: Week van de Levensmiddelenindustrie 2017! Na twee succesvolle edities, organiseert de FNLI ook dit jaar...
Inclusiever ondernemen in de zuivelsector 24-03-2017
 Op 9 maart vond bij Vreugdenhil in Nijkerk de slotbijéénkomst plaats van het ‘sectoraal Wajong project’,...
Food Innovation Academy: Unieke samenwerking tussen bedrijven en scholen 15-02-2017
Food Innovation Academy: Unieke samenwerking tussen bedrijven en scholen Afgelopen jaren is er in de regio Rijnmond een unieke samenwerking...
Komt u ook bij de themabijeenkomst ''Operator van de Toekomst''? 25-01-2017
 WAT MOET DE (FOOD)OPERATOR IN DE TOEKOMST KUNNEN? Stichting FPTC nodigt u graag uit voor de themabijeenkomst “Operator...
Sectorplan terugblik 07-12-2016
Meer scholing en duurzaam inzetbare medewerkers. Met deze ambities lanceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in...
Ontwikkelagenda ondertekend 27-10-2016
 Groen onderwijs internationaler en meer gericht op innovatie 26 oktober 2016 - Het groene onderwijs gaat sterker inspelen op de...
Levensmiddelenbedrijven openen deuren voor scholieren met FutureProef! 06-10-2016
Levensmiddelenbedrijven openen deuren voor scholieren met FutureProef! Klik voor het volledige persbericht op de onderstaande...
ESF-Duurzame Inzetbaarheid subsidieert advieskosten 26-09-2016
 ESF-Duurzame Inzetbaarheid subsidieert advieskosten   Het tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken -...
SOL is verhuisd! 25-05-2016
 Vrijdag 20 mei jl. is de SOL verhuisd naar: Horapark 2 | 6717 LZ | Ede. Ons postadres wordt: Postbus 7001 | 6710 CB |...
Nieuwe mogelijkheden voor ESF Duurzame Inzetbaarheid aanvraag 25-05-2016
Nieuwe mogelijkheden voor ESF Duurzame Inzetbaarheid aanvraag Woensdag 11 mei 2016 heeft het ministerie van SZW de nieuwe ESF subsidie...
Diverse maatregelen Sectorplan Levensmiddelenindustrie bereiken einddatum 25-05-2016
Diverse maatregelen Sectorplan Levensmiddelenindustrie bereiken einddatum. Het einde is in zicht voor een aantal maatregelen binnen het...
Subsidieregeling Praktijkleren 25-05-2016
Subsidieregeling Praktijkleren  De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij...
Gelderlandproject 25-05-2016
Gelderlandproject De laatste ronde voor het aanmelden voor het Gelderlandproject is ingegaan. Bedrijven die ondersteuning willen bij...
De week van de levensmiddelenindustrie dit jaar in drie regio's 18-05-2016
WEEK VAN DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE DIT JAAR IN DRIE REGIO’S   FNLI organiseert FutureProef 2016 in Noord-Nederland, Rijnmond...
MKB bedrijven scoren met duurzame inzetbaarheid 28-04-2016
Ondersteuning voor foodbedrijven in Gelderland 22-02-2016
Veel bedrijven ondervinden knelpunten op het gebied van kennisachterstand, gescheiden organiseren van opleiden en werken en het vinden van...
Gezondheid en veiligheidsbewustzijn in het Sectorplan Levensmiddelenindustrie. 18-12-2015
Gezondheid en veiligheidsbewustzijn in het Sectorplan Levensmiddelenindustrie. Het Sectorplan Levensmiddelenindustrie focust naast de...
SOL benoemt Arry Verhage tot directeur 15-10-2015
Het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) heeft de heer Arry Verhage per 1 november 2015...
Kosteloos advies voor MKB ondernemers 21-07-2015
Scoren met duurzame inzetbaarheid? Bent u ondernemer en actief in de levensmiddelenindustrie en wilt u aan de slag met de duurzame...
In oktober ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor werkgevers! 15-07-2015
Op 19 oktober 2015 start een nieuwe ESF subsidie. Deze subsidie is gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers...
Subsidie praktijkleren voor Levensmiddelenindustrie bedrijven; via de SOL nu online aan te vragen! 17-07-2015
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OCW werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden...
SOL ondersteunt Gelderse levensmiddelenbedrijven met organisatievraagstukken! 30-07-2015
 Om als bedrijf ook in de toekomst innoverend en concurrerend te kunnen opereren moet je beschikken over vakbekwaam personeel en moet...
Offerte verzoek Project(en) Versterking veiligheidsbewustzijn 15-09-2015
De levensmiddelenindustrie heeft op 20 november 2014 van de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid de subsidiebeschikking...
De SOL is verhuisd! 22-07-2015
De SOL is verhuisd!! Met ingang van 1 augustus 2015 kunt u ons vinden op onze nieuwe werkplek: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds...
Vandemoortele grijpt kans om flexkrachten breder inzetbaar te maken 08-06-2015
‘’Vandemoortele grijpt kans om flexkrachten breder inzetbaar te maken’’ De Stichting Opleiding & Ontwikkeling...
Keuze gezondheidschecks bekendgemaakt! 28-04-2015
Keuze gezondheidschecks bekendgemaakt. In het kader van het Sectorplan LMI 2014-2016 heeft de SOL, in samenwerking met de werkgroep en...
Vitaliteitsboost in de Zuivelindustrie 06-03-2015
In 2013-2014 heeft er een groot vitaliteitsprogramma in de Zuivel gedraaid genaamd Boest. Het doel van Boest: medewerkers bewust maken van...
Lancering Sectorplan levensmiddelenindustrie in beeld 17-12-2014
Op 15 december jl. lanceerde Minister Asscher samen met Mirjam Sterk van Sterk Team het sectorplan Levensmiddelenindustrie. Van deze...
Minister Asscher lanceert Sectorplan Levensmiddelenindustrie! 16-12-2014
 'Minister Asscher lanceert ‘Sectorplan Levensmiddelenindustrie’ Bedrijfsleven, overheid en vakbonden slaan handen ineen...
De zuivel geeft een boest aan de vitaliteit van haar medewerkers. 30-10-2014
In de zomer van 2013 startte het ESF project ‘Zuivelindustrie zet in op duurzame inzetbaarheid’. Een van de onderdelen van dit...
Organisatievraagstuk? De SOL helpt Gelderse bedrijven! 29-07-2013
Bedrijven gezocht! De SOL is op zoek naar Gelderse bedrijven. De SOL wil met deze bedrijven knelpunten op het gebied organisatie en...
Samenwerken om vacatures te vervullen 27-09-2013
Een bekende ontwikkeling in de levensmiddelenindustrie is het gebrek aan instroom van nieuw personeel. Friesland Campina en CNV vakmensen...
Gelanceerd: Handboek Arbeidsmobiliteit in de regio 15-04-2014
Het actief bevorderen van arbeidsmobiliteit is belangrijk. Het zorgt er voor dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn en zorgt voor het beter...
Sectorplan Levensmiddelenindustrie 10-04-2014
Op 1 april 2014 is het sectorplan levensmiddelenindustrie ingediend door het samenwerkingsverband bij het Agentschap Sociale Zaken &...
Loket praktijkleren@sol-online.nl geopend! 17-03-2014
Via praktijkleren@sol-online.nl kunt u vanaf nu, voor uw  medewerkers die een BBL-opleiding * volgen,...
De duurzame 101 Gelderland: meldt u aan voor het netwerk 13-02-2014
Tijdens een energieke bijeenkomst in het provinciehuis in Arnhem is afgelopen maandag het startsein gegeven voor het regionale netwerk...
Subsidieregeling 'Praktijkleren' vervangt WVA 22-01-2014
De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) wordt met ingang van 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De...
Sectorplan levensmiddelenindustrie 08-11-2013
De subsidieregeling 'cofinanciering sectorplannen' ondersteunt uw activiteiten als bedrijf of samenwerkingsverband wanneer het om duurzame...
Week van de arbeidsmobiliteit in beeld 14-10-2013
Van 30 september t/m 4 oktober hebben 30 bedrijven uit diverse sectoren deelgenomen aan de week van de arbeidsmobiliteit. Zij openden hun...
Meer weten over subsidiemogelijkheden voor de foodindustrie? 10-10-2013
Op 31 oktober a.s. organiseert het ROVC een bijeenkomst met het thema 'slagvaardige medewerkers in de foodindustrie'. Naast de bespreking...
30 bedrijven en 100 baanwisselaars! 10-10-2013
Van 30 september t/m 4 oktober hebben 30 bedrijven uit diverse sectoren deelgenomen aan de week van de arbeidsmobiliteit. Zij openden hun...
Week van de arbeidsmobiliteit in volle gang 03-10-2013
De Week van de Arbeidsmobiliteit is in volle gang. 30 bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder de levensmiddelenindustrie, uit de...
Gezocht: 22.000 technisch geschoolde vakmensen 25-09-2013
Bij het Financiele Dagblad van 25 september is een bijlage verschenen over de topsector Agro&Food. In deze bijlage pleit de SOL samen...
Slimste Bedrijf van Nederland? 06-09-2013
Werkt u bij een bedrijf dat slimme, mooie, sociale dingen doet voor/met medewerkers, klanten en/of leveranciers? Weet u de...
Welke baan wil jij voor één dag? 19-07-2013
Laat uw medewerkers een kijkje nemen in de keuken van een collegabedrijf. En open ook uw deuren! De SOL organiseert samen met Veluwe...
Cofinanciering sectorplannen 28-06-2013
In het Sociaal Akkoord van 11 april jl. hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt...
KAM-online 2.0 28-06-2013
Het is voor de levensmiddelenindustrie van groot belang dat de voedselveiligheid en de veiligheid van haar personeel en de omgeving geborgd...
ESF 2014 -2020 28-06-2013
In de nieuwe ESF periode 2014-2020 verwacht Nederland ca. 450 miljoen euro ESF subsidie te ontvangen. Van dit budget wordt 70% gereserveerd...
Verbinden op arbeidsmobiliteit in de regio 28-06-2013
Door de ontgroening en de vergrijzing is het steeds lastiger om over goede gekwalificeerde vakkrachten te beschikken....
Identiteit en imago 28-06-2013
Martin Rzyski (student aan de Universiteit van Tilburg | Master of Marketing Management) onderzoekt in het kader van zijn afstudeerscriptie...
100+ initiatieven vakbekwaam personeel Foodsector 24-06-2013
In opdracht van de GKC zijn gedurende een jaar door de SOL en Nancy Hoksbergen bestaande initiatieven rondom Leven Lang Leren en onderwijs...
Bent u een MKB-er in Noord-Nederland met een goed idee? 11-06-2013
Voor innoverende ondernemers in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland of Groningen) is de NIOF regeling weer opengesteld.  Met behulp...
Gerichte subsidies vervangen fiscale regeling werkplekken 24-05-2013
De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door gerichte subsidies. Hiermee maken...
Zuivelindustrie en opleiders bundelen kracht voor borgen van zuivelvakkennis 21-05-2013
Op 15 mei is in Hoogeveen de samenwerking tussen 18 opleidingspartijen en zuivelbedrijven vastgelegd in een convenant. De deelnemende...
Regiobijeenkomsten 'Verbinden op arbeidsmobiliteit in de regio' 03-05-2013
Door de ontgroening en vergrijzing is het steeds lastiger om over goed gekwalificeerde vakkrachten te beschikken. In-, door- en...
Food Future Day 2013 24-04-2013
Gezonde en sportieve prestaties: Voeding maakt het verschil! Op 15 mei 2013 organiseert Food Future voor de derde keer de FOOD FUTURE...
Samen innoveren in het MKB 24-04-2013
Heeft u innovatieplannen? En wilt u hierbij samenwerken met andere MKB’ers? De subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC)...
Ruim honderd Leven Lang Leren initiatieven in de levensmiddelenindustrie 23-04-2013
In opdracht van de GKC zijn gedurende een jaar door de SOL en Nancy Hoksbergen via internet search en...
Toppers gezocht! 10-04-2013
Heeft u een topper in uw bedrijf? Ieder jaar worden tijdens het Festival van het Leren (13-22 september 2013) prijzen uitgereikt voor...
Terugblik conferentie 'Elke dag beter in de levensmiddelenindustrie' 22-03-2013
Op 12 maart jl. kwamen ruim 40 ondernemers uit de levensmiddelenindustrie bijeen voor de conferentie ‘Elke dag beter in de...
ESF 2014-2020 07-03-2013
Op dit moment wordt in Den Haag hard gewerkt aan de opzet van de nieuwe ESF subsidieregeling voor de periode 2014-2020. De verwachting is...
Duurzame inzetbaarheid in de zuivelsector 18-02-2013
In de zuivelsector staat het behoud van vakbekwame medewerkers hoog op de agenda. In het programma Arbeidsmarkt & Opleiding van de...
Jochem Uytdehaage hoofdspreker conferentie 'Elke dag beter in de levensmiddelenindustrie' 01-02-2013
Dinsdag 12 maart organiseert de SOL in samenwerking met Syntens Innovatiecentrum en MKB Nederland de conferentie 'Elke dag beter in de...
SOL gaat samenwerking aan met YFM en OSV 11-02-2013
Welkom bij de Young Food Management (YFM) ‘Jong geleerd is oud gedaan’: voor managers tussen de twintig en veertig jaar die...
Zuivelwerkt.nl in de lucht 30-01-2013
De website Zuivelwerkt.nl is gelanceerd.  Zuivelwerkt! biedt een herkenbaar informatiepunt in de zuivel dat gericht is op het...