Taskforce HCA Food & Feed

In 2013 richtte de FNLI de Taskforce Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed op, een strategisch overlegplatform van HR-managers uit alle branches van de FNLI-achterbannen, Nevedi, vertegenwoordigers van de SOL en van de vakbonden (CNV en FNV). Namens de levensmiddelenindustrie formuleert deze landelijke taskforce standpunten over de drie HCA actielijnen voor de Food & Feed sector. De implementatie gebeurt regionaal: regioteams met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid inventariseerden de instroombehoefte van bedrijven en komen iedere 2 tot 3 maanden bijeen om concrete plannen te ontwikkelen rond de drie actielijnen voor de levensmiddelenindustrie.

Meer informatie: Arry Verhage, projectleider HCA Food & Feed