Instroom

De bedrijven die in de HCA Food & Feed actief zijn, hebben een schatting gemaakt van de jaarlijkse behoefte aan nieuwe medewerkers, met per regio onderscheid tussen mbo- en hbo-niveau. Zij verwachten dat er tot 2022 een jaarlijkse behoefte ontstaat van ca. 1.200 medewerkers op mbo-niveau en ca. 400 medewerkers op hbo-niveau. Vooral op mbo worden te weinig jongeren opgeleid om aan deze behoefte te voldoen.

Uit onderzoek blijkt dat scholieren, die een vervolgopleiding moeten kiezen, de levensmiddelen-industrie als werkgever amper kennen. De fabrieken zijn letterlijk omsloten door stevige muren om hygiënische processen te borgen. Daarom organiseren we vanuit de HCA Food & Feed landelijk en regionaal tal van activiteiten om de sector onder jongeren bekend te maken: gastlessen, bedrijfsbezoeken en deelname aan beurzen en open dagen.

Om jongeren en hun ouders actief te benaderen is FutureProef ontwikkeld. Een gecoördineerde aanpak waarbij bedrijven hun deuren open stellen en er regionaal en landelijk publiciteit wordt gegenereerd voor werken in de levensmiddelenindustrie.