Duurzame inzetbaarheid

Veranderingen Nederlandse arbeidsmarkt
De Nederlandse arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om initiatief en aanpassingsvermogen van bedrijven: nieuwe kansen grijpen, innovaties benutten en toetreden tot nieuwe markten vragen om veranderingsvermogen van bedrijven én werknemers. Dit geldt in sterke mate voor de levensmiddelenindustrie. De sector heeft te maken met veel (technologische) veranderingen. Het aantal medewerkers is al een aantal jaren stabiel op 135.000 terwijl de productie stijgt. Dit betekent dus dat er met hetzelfde aantal medewerkers meer wordt geproduceerd. Om dit mogelijk te maken stijgt de automatisering van de productie en stijgen de eisen die gesteld worden aan de medewerkers die in de productie werken. De verwachting is dat dit proces de komende jaren verder zal doorzetten, wat investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk maakt.

Vergrijzing & ontgroening
Verder hebben bedrijven in de levensmiddelenindustrie sterk te maken met vergrijzing en ontgroening. In de totale levensmiddelensector was de gemiddelde leeftijd in 2012 40,4 jaar oud en was 13% van de werknemers 55 jaar of ouder, overeenkomstig met 16.000 banen. De verwachting is dat dit aandeel de aankomende jaren flink zal stijgen. Anderzijds heeft de sector sterk te maken met ontgroening. Er wordt met name tekort verwacht voor de hogere (technische) opleidingsniveaus, vanaf mbo niveau 3. Om de ontgroening en vergrijzing tegen te gaan is investeren in duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. De uitstroom van kennis en kwalificaties van de vergrijzende werknemer moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Duurzame inzetbaarheid is een breed thema, wat het lastig maakt om dit in zijn totaliteit aan te pakken. De HCA Food & Feed neemt een regierol op zich om samenhang tussen losse initiatieven te bevorderen en duurzame inzetbaarheid te implementeren. Dit gebeurt onder andere door het initiëren van projecten en het verwerven van subsidies om duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven te stimuleren.

Vanuit de SOL worden hiervoor de diverse diensten en subsidiemogelijkheden aangeboden.