De Kennisbank Food & Feed is een samenwerking tussen AOC’s en bedrijven vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Food & Feed. Een belangrijk onderdeel van de HCA is het ontwikkelen en stimuleren van (informeel) leren door leerlingen en werkenden. Het gaat bij leerlingen om het opdoen van de meest actuele kennis en bij werkenden om leren als continuproces in en naast de dagelijkse beroepspraktijk. Dit is zonder de beschikbaarheid van goede bronnen voor kennis en ervaringen niet mogelijk.

De ontwikkeling van de Kennisbank Food & Feed is gestart in 2016. Inmiddels zijn er 5 Expert Ontwikkelteams bestaande uit deskundigen van het bedrijfsleven en docenten actief in het verzamelen en delen van bronnen- en lesmateriaal en content voor keuzedelen:

  1. Keuzedeel Lean & Creatief
  2. Keuzedeel Productietechniek
  3. Diervoeding
  4. Voeding & Voorlichting
  5. Zuivel

De bronnen worden ontsloten via een online community. Deze community is toegankelijk voor de leden van de EOT's en docenten van de deelnemende AOC's. Via deze link is de online community te bereiken.

Het project Kennisbank Food & Feed wordt uitgevoerd door de SOL. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Aequorfonds en wordt ondersteund door Groen Kennisnet.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de Sol.