Beroepsgericht opleidingsaanbod

Samen met vertegenwoordigers van regionale onderwijsinstellingen heeft de levensmiddelenindustrie op een rij gezet wat er moet gebeuren voor een doelmatige beroepsopleiding. Duurzame inzetbaarheid van personeel – een leven lang leren – is daarbij het doel; belangrijke middelen zijn het kwalitatief en kwantitatief verbeteren en vergroten van de uitstroom van beroepsopleidingen, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en het gebruik van kennis in kennisbanken. Deze visie is uitgewerkt in het visiedocument Leren en werken, werken en leren.

Vanuit de HCA Food & Feed zijn de afgelopen jaren diverse zaken ingericht in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.

Landelijk:

Regionaal:

In voorbereiding zijn:

Onderdeel van deze activiteiten is actuele en aansprekende generieke content. Daarom is vanuit dit grotere kader het initiatief genomen om te komen tot de Kennisbank Food & Feed.

Bedrijven die willen deelnemen aan bovenstaande activiteiten kunnen contact opnemen met: Arry Verhage, projectleider HCA Food & Feed