HCA Food & Feed

135.000 medewerkers vormen het menselijk kapitaal van de levensmiddelenindustrie. Samen realiseren zij de internationaal vooraanstaande positie van de Nederlandse industrie. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is het van belang dat dit kapitaal bekwaam, productief, gemotiveerd en gezond is en blijft. Ook is het van belang dat er jaarlijks voldoende goed opgeleide jonge arbeidskrachten de sector instromen. Om dit te realiseren worden activiteiten ondernomen op het gebied van:
1. Het bevorderen van de instroom van jongeren in de sector. 
2. Het bevorderen van de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. 
3. Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

De HCA Food & Feed wordt landelijk aangestuurd vanuit de FNLI en de Taskforce HCA Food & Feed en uitgevoerd door de SOL. Regionaal werken bedrijven, opleidingen en overheid samen om de HCA Food & Feed in te vullen. In onderstaande figuur is de HCA Food & Feed weergegeven.


 Meer informatie: Arry Verhage, projectleider HCA Food & Feed