Scroll Top

Funding & Finance

Wij helpen je graag om alle mogelijkheden te benutten.

Waar loop je tegenaan?

Kunnen jouw mensen en organisatie een boost gebruiken? Ideeën genoeg, maar krijg je de financiering niet rond?

Blijven groei- en innovatiekansen daardoor onbenut, of heb je het idee dat je simpelweg subsidie laat liggen?

SOL geeft je inzicht in relevante financieringsmogelijkheden voor jouw bedrijf en helpt je op weg naar geld. Ontdek ons aanbod.

Hoe wij voor jou het verschil maken

Funding & Finance verkrijgen

We benutten groei- en innovatiekansen optimaal door een combinatie van publieke en private financiering.

We lichten in één dagdeel jouw bedrijf door op de subsidie-performance. We laten je zien welke kansen er zijn en welke risico’s je moet borgen.

Wij ontzorgen jouw bedrijf volledig bij het aanvraagproces van elke subsidieregeling in Nederland en Europa. We stellen een aanvraag en begroting op, gebaseerd op jouw ambities. We dienen de aanvraag in en verzorgen alle communicatie met de subsidieverstrekker tot het moment van honorering.

We kijken verder dan subsidies alleen. We helpen je ook met het signaleren en optimaal organiseren van de belangrijkste fiscale regelingen, zoals de Research & Development Aftrek (RDA) en de Innovatiebox. Wij hebben adviseurs met grote expertise op fiscaal terrein.

Een excellent ondernemingsplan is de basis voor het verkrijgen van vrijwel elke vorm van financiering, zowel vanuit de overheid via subsidies als via investeerders. Onze experts helpen je om jouw ondernemingsplan naar een hoger niveau te tillen, zodat je meer kans maakt om geld te krijgen voor jouw ambities.

Funding & Finance verbeteren

Ván de sector vóór de sector: we helpen jouw bedrijf om de subsidie-performance blijvend te verbeteren.

Samen met branche- en werkgeversorganisaties lobbyen we voor geld bij de Rijksoverheid, bij regionale overheden en zelfs bij de EU. We bereiden subsidieprogramma’s voor, zodat bedrijven makkelijk kunnen aansluiten. Bijvoorbeeld door subsidie te verstrekken via het Europees Sociaal Fonds (ESF), waarmee tot 50% subsidie beschikbaar is voor maatregelen om mensen langer productief aan het werk te houden.

De foodindustrie haalt minder subsidie binnen dan veel andere sectoren. SOL wil bedrijven bewust maken van hun kansen op subsidie. We geven daarom de gratis training ‘Subsidieverwerving in de praktijk’. Via enquêtes en interviews krijgen we een beeld van de stand van zaken in de sector. Hoe doet jouw bedrijf het ten opzichte van de rest?

SOL biedt binnenkort verschillende tools met betrekking tot subsidies in samenhang aan. We hebben al het online platform ‘Praktijk Leren’. Via dit platform kunnen bedrijven op een eenvoudige manier tot 2.700 euro subsidie krijgen voor leerwerktrajecten. Daarnaast ontwikkelen we een online tool waarmee bedrijven op een eenvoudige en betrouwbare manier subsidie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen aanvragen en verantwoorden.

SOL brengt grote en kleine bedrijven in de sector samen via consortia voor regionale, nationale en Europese subsidieprogramma’s, zoals: de MKB-Innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT), het Regionaal Investeringsfonds (RIF), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Horizon2020 (H2020). We organiseren periodieke evenementen gericht op kennisdeling rondom innovatie, technologie en funding. Ook geven we periodiek de gratis training ‘Subsidieverwerving in de praktijk’. Houd onze agenda in de gaten voor de betreffende data.

Funding & Finance verantwoorden

Subsidie moet niet leiden tot hoofdpijn. Wij nemen jou alle gedoe uit handen zodat jij verder kan ondernemen.

Bedrijven kunnen ons vragen om een risico-inventarisatie te maken van hun subsidieproject. Tijdens een quickscan van één dagdeel bekijken we hoe de kwaliteit van het project is en welke risico’s je loopt. Indien gewenst, kunnen we dat uitbreiden naar alle facetten van jouw subsidieproject. We adviseren je ook over maatregelen om risico’s te borgen.

Subsidie is pas echt binnen als de einddeclaratie is goedgekeurd. We helpen organisaties om hun subsidieproject te verantwoorden met (tijdelijke) projectmanagers. We richten de organisatie in, begeleiden de relevante processen en monitoren de voortgang. In een maatwerkgesprek geven we aan waarmee we aan de slag gaan.

Indien gewenst, kunnen we je de gehele administratieve last van een subsidieproject uit handen nemen. We verzamelen bewijsstukken, voeren controles uit en stellen de einddeclaratie op.

Een extra controle door experts geeft een gerust gevoel. Als je zelf de administratie van jouw subsidieproject doet, laat ons dan de eindrapportage en de controle verzorgen. We helpen je hands-on om het tot een succes te maken en dienen tijdig de einddeclaratie in.

In veel gevallen worden onze programma’s gefinancierd vanuit de sector en vanuit subsidieregelingen.
Vrijwel altijd is er tussen 38% en 50% subsidie mogelijk.
In sommige gevallen zijn activiteiten gratis en soms betaal je alleen een kleine vergoeding vooraf.

In veel gevallen worden onze programma’s gefinancieerd vanuit de sector en vanuit subsidieregelingen.
In sommige gevallen zijn activiteiten gratis. Soms betaal je alleen een kleine vergoeding vooraf.

En vrijwel altijd is er tussen de 38% en 50% subsidie mogelijk.

Mis niets

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de food- en feedindustrie via onze nieuwsbrief.