ESF Wendbaar en weerbaar Noordoost Brabant

Subsidieverstrekker

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Openstelling

Open

Looptijd

1 mei 2018 - 30 april 2020

Subsidie

€ 249.417,-

Contactpersoon SOL

Erik Boon

Doel subsidie

Het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen de regio

Doelgroep

Bedrijven 

Flyer

 Klik hier voor de flyer

In de regio Noordoost-Brabant heeft men als gevolg van vergrijzing, robotisering en flexibilisering behoefte aan een duurzame, regio brede aanpak op DI. Het ontbreekt op dit moment aan bewustwording en werknemers nemen onvoldoende eigen regie. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) investeert via dit ESF DI-project in DI in samenwerking met werkgeversvereniging BZW, werknemersvereniging CNV en Stichting Agrifood Capital (AFC).
SOL, BZW, CNV en AFC willen met het huidige project een blijvende verandering op het gebied van DI in de regio Noordoost-Brabant bewerkstelligen. De samenwerkingspartners willen werkgevers en werknemers motiveren en faciliteren om zo een duurzame verandering tot stand te brengen. Deze ambities worden behaald via een regionale aanpak die ertoe leidt dat werkgevers en werkenden DI blijvend op de agenda hebben staan. Binnen het project van Noordoost-Brabant wordt ingezet op versterking, verbinding en verdieping van bestaande initiatieven en kennis in de regio.

Het project gaat uit van een integrale aanpak, gericht op goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Werkenden worden bewustgemaakt van het belang van DI en geactiveerd om regie te nemen in het verbeteren van hun DI. Werkgevers worden gewezen op hun veranderde rol en krijgen handvatten toegereikt waarmee zij werknemers kunnen faciliteren.

Concreet worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Er worden pilots uitgevoerd via koplopers om een vernieuwde DI-aanpak te faciliteren en te accelereren;
- Er worden diverse workshops gegeven aan OR/MT, leidinggevenden en werknemers, gericht op cultuurverandering en het nemen eigen regie;
- Werknemers binnen de regio worden gefaciliteerd en gestimuleerd om gezamenlijk te werken aan de verbetering van DI. Werknemers gaan elkaar in werknemerskringen ondersteunen, onder begeleiding van een professional.
- Opgedane kennis en ervaringen in het project worden continue gedeeld en geëvalueerd om verbinding en versterking te bewerkstelligen.

Kijk voor meer informatie op onze flyer