ESF Wendbaar en weerbaar Noordoost Brabant

Subsidieverstrekker

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Openstelling

Open

Looptijd

1 mei 2018 - 30 april 2020

Subsidie

€ 249.417,-

Doel subsidie

Het bevorderen van de arbeidsmobiliteit binnen de regio

Doelgroep

Bedrijven 

Flyer

 Klik hier voor de flyer

 

Toenemende vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering houden de arbeidsmarkt van vandaag en morgen flink in beweging. Het werk verandert steeds sneller, de vraag naar arbeid ook en mensen zullen steeds langer doorwerken. Bedrijven die willen blijven inspelen op alle veranderingen, zijn gebaat bij fitte werknemers. Fit in de zin van vitaal, maar ook fit in de zin van het Engelse woord ‘fit for the job’. Met andere woorden: duurzaam inzetbaar.

Het project ‘Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant’ heeft als doel om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken en bedrijven daarmee wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst. Zo’n 25 – 30 bedrijven krijgen financiele en professionele ondersteuning in hun eigen trajecten. Daarnaast worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om onderling kennis, ervaringen en good practices uit te wisselen.

Werkgevers die investeren in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken hier de vruchten van: meer werkplezier op de werkvloer, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Betrokken werknemers nemen ook eerder zelf regie op hun persoonlijke ontwikkeling en blijven daardoor langer fit en productief. Dát is de kern van duurzame inzetbaarheid.

Mogelijkheden voor koploperbedrijven 
Regionale koplopers zijn bedrijven die al stappen hebben gemaakt op gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze zijn klaar voor een volgende stap. Voor deze koplopers is een subsidie van maximaal 13.500 euro per bedrijf beschikbaar. De eerste inschrijftermijn voor deze subsidie sloot op 4 juli 2018. 
Meer informatie: Jos van Asten  j.vanasten@agrifoodcapital.nl, 06-14742144.

Mogelijkheden voor bedrijven die van start willen met duurzame inzetbaarheid
Ook bedrijven die hun eerste stappen zetten in duurzame inzetbaarheid kunnen ondersteuning krijgen. De focus in deze trajecten ligt op bewustwording en activering van de medewerkers en leidinggevenden. Kijk hier voor deelnamevoorwaarden.
Meer informatie: Manon Graafland m.graafland@wecreateconsulting.com, 06-30521172.

Mogelijkheden voor inwoners
Er zijn 100 H!VE-beurzen beschikbaar voor inwoners uit Noordoost-Brabant die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Ze kunnen zich gratis, anoniem en onafhankelijk laten adviseren over de volgende stap en op deze manier ervaringen, een netwerk en zelfvertrouwen opbouwen. Zo krijgen zij meer regie op hun eigen loopbaan.
Meer informatie: info@hive.nl, 06-11289739, www.hive.nl.

De initiatiefnemers van 'Wendbaar en weerbaar Noordoost-Brabant' zijn AgriFood Capital, VNO-NCW Brabant Zeeland, CNV en SOL. Het project maakt onderdeel uit van een brede regionale aanpak Leven Lang Leren om meer werknemers én werkgevers in Noordoost-Brabant actief aan de slag te krijgen met hun eigen ontwikkeling voor het werk van morgen.