ESF Versterken leercultuur

Subsidieverstrekker Europees Sociaal Fonds (ESF)
Openstelling Open
Looptijd 1 mei 2018 - 30 april 2020
Subsidie  € 136.560,-
Doel subsidie

De leercultuur binnen organisaties voor werknemers versterken door functiecreatie.

Doelgroep Bedrijven 
   

Technologische ontwikkelingen en vergrijzing maken het versterken van de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers in de levensmiddelenindustrie van belang. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) merkt echter dat werkgevers en werknemers zich onvoldoende bewust zijn van maatregelen die de DI kunnen versterken. Het creëren van een leercultuur verdient aandacht.

SOL wil werkgevers inspireren om aan de slag te gaan met DI en zij wil de leercultuur binnen organisaties voor werknemers versterken door functiecreatie. Werkgevers hebben veel medewerkers in hun personeelsbestand die hun kennis en competenties kunnen uitbouwen (skills strategy). Taakroulatie (jobrotation) en het versterken van de leercultuur en aanpassing van de inrichting van het werk (jobcrafting) kunnen ervoor zorgen dat deze medewerkers inzetbaar blijven in de toekomst.

Binnen het huidige project wil SOL middels een actiegericht onderzoek en een pilot functiecreatie de talenten van werknemers (jong en oud) beter benutten, waardoor ze inzetbaar zijn tot de pensioengerechtigde leeftijd. Samen met medewerkers wordt gekeken naar het minimaliseren van wat niet meer gaat en het maximaliseren van wat wel goed lukt. De pilot is erop gericht om werkgevers te stimuleren in het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het verhogen van de inzetbaarheid van hun personeel. Daarbij wordt de SOC-methode, functiecreatie en baantechnieken als jobcarving en jobcrafting gecombineerd ingezet en creëert SOL samen met werkgevers en werknemers werk dat aansluit bij wat men het beste kan, wil en soms moet.

Doelstelling van het huidige project is het bewerkstelligen van een duurzame aanpak van DI. Om hiertoe te komen worden kennis en ervaringen vanuit het project verzameld en geanalyseerd en zowel gedurende als aan het einde van de projectperiode gedeeld met de diverse stakeholders. Op deze wijze tracht het project een zo groot mogelijke groep werkenden in de sector te bereiken.