ESF Verder in beweging

Subsidieverstrekker Europees Sociaal Fonds (ESF)
Openstelling Open
Looptijd 1 mei 2018 - 30 april 2020
Subsidie € 241.825
Doel subsidie

Behoud en versterking van het fysieke en mentale werkvermogen (workability); vitaliteit (vitality) en het loopbaanpotentieel (employability).

Doelgroep Bedrijven 
Webinars Klik hier om naar de Webinars te kijken

De Levensmiddelenindustrie (LI) heeft men als gevolg van vergrijzing, robotisering en flexibilisering behoefte aan een aantal activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI). Het ontbreekt op dit moment aan bewustwording en werknemers nemen onvoldoende eigen regie. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) investeert via met project in DI via het netwerk HCA Food & Feed.
De SOL wil voor bedrijven in de LI met het huidige project een blijvende verandering op het gebied van DI realiseren. Gezamenlijk wil men de werkgevers en werknemers motiveren en faciliteren om zo een duurzame verandering tot stand te brengen. Deze ambities worden behaald door een effectieve aanpak die ertoe leidt dat werkgevers en werkenden DI blijvend met DI aan de slag gaan. Het project wordt zet in op versterking, verbinding en verdieping van vitaliteit, werkvermogen en employability.

Het project gaat uit van een integrale aanpak, gericht op goed werkgeverschap en goed werknemer schap. Werkenden worden bewustgemaakt van het belang van DI en geactiveerd om regie te nemen in het verbeteren van hun DI. Werkgevers worden gewezen op hun veranderde rol en krijgen handvatten toegereikt waarmee zij werknemers kunnen faciliteren.

Concreet worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- het houden van webinars waarbij bedrijven geïnformeerd worden over het nut en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid;
- het uitvoeren van een quick scan bij bedrijven om vast te stellen hoe het gesteld is met de veiligheid;
- op basis van de onderzoeksresultaten worden met een aantal medewerkers gekeken naar mogelijke oplossingen en worden deze medewerkers getraind analyseren van mogelijk gevaar op de werkvloer en krijgt men een korte training in het coachen van de collega’s;
- de bedrijven ontvangen een adviesrapport waarin de bevinden van hiervoor zijn weergegeven;
- bedrijven gaan aan de slag in de workshop om invulling te geven aan de oplossingen in het kader van DI;
- tijdens het projecten worden betrokkenen geïnformeerd over de voortgang en sluit het project af met de conferentie.

Vitaliteit & gezond

Vitaal betekent namelijk niet alleen fysiek fit. Om echt FIT te zijn moet je aandacht geven op zowel emotioneel, mentaal als fysiek vlak. In deze workshop worden deelnemers zich bewust van de drie verschillende energieniveaus. Ze komen tot inzicht hoe zij er zelf voor staan en ook hoe zij zich kunnen coachen om focus te houden in een stormachtige omgeving.

Vitaliteit & veiligheid op de werkvloer
In veel organisaties staat het op tijd leveren van goede producten en dienstverlening voorop, maar dat kan niet zonder gezond en competent personeel. In de praktijk is het vaak lastig om zaken als veiligheid, gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid structureel op de kaart te zetten. Vaak is er onvoldoende samenhang en verbinding met de strategie van de organisatie. In deze workshop wordt in gegaan op hoe bedrijven hun werknemers intrinsiek kunnen motiveren om aan hun gezondheid en veiligheid te blijven werken.

Fysieke arbeid
Op de werkvloer is veel te winnen op het gebied van fysieke belasting/arbeid. Veel werk wordt op de automatische piloot gedaan. Deelnemers onderzoeken knelpunten en proberen verbeteringen uit om duurzame verbeterslagen te maken op de vlakken motoriek, tactiek en strategie in de organisatie.

Gezondheidsrisico's
Er zijn (gezondheid)parameters die de invloed kunnen bepalen van bijvoorbeeld stress, fysieke activiteit, slaapritme en vermoeidheid. Door de toepassing van sensoren kunnen we gedurende (lange) perioden, real-time en met een hoge tijdsresolutie blootstelling aan gevaren op de werkvloer monitoren. Door het verzamelen van veel meer data zal beter inzicht ontstaan in waar, wanneer en waarom de risico’s plaatsvinden. Hierdoor kunnen deze risico’s efficiënter worden aangepakt door verantwoordelijke specialisten en managers.

DI scan
Door middel van de DI scan krijgen medewerkers jaarlijks inzicht in hun vitaliteit, vaardigheid en wendwaarheid. Met deze scan wordt voor duidelijk waar eventuele aandachtpunten liggen en krijgen medewerkers zelf tips over welke aanpassing/interventie(s) men kan inzetten.