ESF Levensmiddelenindustrie Vitaal en gezond

Subsidieverstrekker Europees Sociaal Fonds (ESF)
Openstelling Gesloten
Looptijd 3 april 2017 - 3 oktober 2018
Subsidie € 249.737,-
Doel subsidie De bewustwording onder werknemers en leidinggevenden creëren over het belang van vitaliteit en gezondheid en hier actief amee an de slag gaan.
Doelgroep Bedrijven 
Formats  Klik hier voor de formats

 

De levensmiddelenindustrie heeft in toenemende mate te maken met vergrijzing, ontgroening en snelle (technologische) ontwikkelingen.

Als gevolg van de vergrijzing neemt het percentage werknemers binnen de sector dat kan (blijven) voldoen aan de psychische en fysieke eisen van het werk af, naarmate de gemiddelde leeftijd toeneemt. Technologische ontwikkelingen zorgen er verder voor dat werkomstandigheden snel veranderen en automatiseren en dat er steeds meer eisen worden gesteld aan werknemers.
Mentale en fysieke overbelasting ligt daarmee op de loer. Het is daarom in toenemende mate van belang om aandacht te hebben voor de vitaliteit en gezondheid van de werknemers.

Om de gezondheid en vitaliteit van de werknemers in de sector te verbeteren moeten twee stappen worden gemaakt. Als eerste moet er bewustwording onder werknemer en leidinggevenden worden gecreëerd over het belang van vitaliteit en gezondheid. Leidinggevenden en werknemers worden bewust gemaakt van vitaliteit en gezondheid via een aantal workshops dat wordt gegeven door externe professionals die expert zijn op het gebied van vitaliteit en gezondheid.

Vervolgens gaan werknemer en leidinggevenden samen actief aan de slag om de vitaliteit en gezondheid van de werknemer te verbeteren. Werknemers worden gecoacht om (meer) te gaan bewegen, te letten op hun voeding en voldoende te slapen. Van de leidinggevende wordt verwacht dat zij werknemers hierin ondersteunen en stimuleren. Via een terugvalpreventie wordt er voorkomen dat werknemers terugvallen in oude gewoontes. De externe professional begeleidt beiden daarbij.

De vitaliteit en gezondheid van de werknemers wordt op deze manier verbeterd. Het risico van fysieke overbelasting die op de loer ligt door de vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen, wordt hiermee beperkt.

Wilt u meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op met Sanneke van de Castel