ESF Goed werkgeverschap

Subsidieverstrekker Europees Sociaal Fonds (ESF)
Openstelling Gesloten
Looptijd 24 mei 2017 - 23 november 2018
Subsidie € 189.975,-
Doel subsidie Bewustwording verhogen en gedragsverandering bewerkstelligen
Doelgroep Bedrijven 
   

De bedoeling is dat in dit ESF DI project een nieuwe scanmethode voor DI wordt ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie. De toepassing van de scan leidt tot nieuwe inzichten, waarmee gerichte interventies kunnen worden doorgevoerd die de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de levensmiddelenindustrie verbeteren. Het is voor het slagen van de interventie van groot belang dat er gewerkt wordt aan draagvlak en bewustwording voor duurzame inzetbaarheid. Een scan geeft inzicht maar leidt niet tot verandering en verbetering. Dat is ook een veelgehoord bezwaar van werkgevers tegen gebruik van allerlei scans die in de markt beschikbaar zijn.

Verbetering van duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers samen. Alleen als werkenden bereid zijn ander gedrag te vertonen en als de werkenden vanuit hun werkomgeving (waaronder door werkgevers) worden gefaciliteerd in de verandering, ontstaat er perspectief op verbetering van duurzame inzetbaarheid. Werknemers moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en werkgevers moeten extrinsieke motivatie bieden die werknemers in staat stelt succesvolle verbetering te halen.
 
Daarom zet dit project, parallel aan het proces van onderzoek naar de stand van DI in de sector en de ontwikkeling van de scan, ook in op de ontwikkeling van de voedingsbodem voor toepassing van succesvolle interventies.

Dat wordt enerzijds gedaan door via pilots het individu (werkenden) in de levensmiddelenindustrie bewust te maken van duurzame inzetbaarheid, hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en via vernieuwende instrumenten intrinsiek te motiveren om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Doelstelling is draagvlak bij het individu voor duurzame inzetbaarheid dat leidt tot veranderd gedrag.
 
Wilt u meer informatie over dit project? Neemt u dan contact op met de SOL: info@sol-online.nl